Overheden moeten hun nomenclaturen en administratieve terminologieën harmoniseren

De diverse overheden van de Europese landen moeten dringend werk maken van de harmonisering en standaardisering van hun nomenclaturen en administratieve terminologieën. Dat is de voornaamste aanbeveling die in de Slotverklaring staat van de ADNOM-conferentie die eind vorig jaar in Brussel plaatsvond. Er zijn vandaag te veel misverstanden, zowel op overheidsniveau als op politiek niveau.

Lees meer...

Aanvullende gegevens