Is het nu trema of deelteken? Tweeklank of diftong?

Is het nu trema of deelteken? Tweeklank of diftong? Wat is de aanbevolen standaardterm voor reciprook pronomen? Reciproque pronomen? Wederzijds voornaamwoord? Of wederkerig voornaamwoord? Het antwoord staat in de 'Advieslijst taalbeschouwelijke termen Nederlands', een lijst met 530 aanbevolen termen voor het taalonderwijs. De lijst is samengesteld door de entiteit Curriculum van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming, onder wetenschappelijke begeleiding van professor Frans Daems (Universiteit Antwerpen).

Lees meer...

Aanvullende gegevens