Toosten op TermTreffer, TermWerker en TermBeheerder

Toosten op TermTreffer, TermWerker en TermBeheerderNL-Term en het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT) nodigen iedereen met belangstelling voor Nederlandstalige terminologie van harte uit op de nieuwjaarsborrel van NL-Term. Die vindt op 30 januari 2015 in Gent plaats. Behalve een toost op het nieuwe jaar staat op het programma ook de presentatie van de TermTreffer, de TermBeheerder en de TermWerker.

Lees meer...

Aanvullende gegevens