Update van Algemeen Letterkundig Lexicon gelanceerd

Update van Algemeen Letterkundig Lexicon gelanceerdWat was ook weer een ollekebolleke? Een hexameter? Een dactylus? En een anapest?

In 2012 verscheen het Algemeen Letterkundig Lexicon (ALL), een gratis online lexicon dat meer dan 4000 termen beschrijft in verband met de letterkunde (en dus niet alleen in verband met de versleer).

Dat lexicon is nu geactualiseerd en uitgebreid, o.a. met auditieve illustraties, waardoor beter te begrijpen is wat een anapest is.

Lees meer...

Aanvullende gegevens