Masterclass terminologiebeheer voor verantwoordelijken van (ver)taaldiensten en taalcoördinatoren

Een masterclass terminologiebeheer met Hennie van der VlietDe Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) stelt zich als doel de belangen van vertalers en tolken in België te behartigen. Het gros van zijn ruim vierhonderd leden zijn zelfstandig vertalers en tolken.

De BKVT wil daarnaast ook een plaats zijn waar vertalers in dienstverband, vertaalcoördinatoren en managers van vertaalafdelingen elkaar ontmoeten en kennis delen. Daartoe is twee jaar geleden een "Sectorcommissie voor verantwoordelijken van (ver)taaldiensten en taalcoördinatoren" ingesteld. Deze commissie heeft inmiddels acht bijeenkomsten georganiseerd, telkens met een of twee experts die een thema uitdiepen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens