Centrum voor Terminologie redt terminologische scripties van de vergeetput

Terminologische scriptiesDe website van het Centrum voor Terminologie (CvT) van de Universiteit Gent heeft een nieuwe pagina: een downloadpagina.

Dat is op zich weinig spectaculair nieuws, maar de pagina geeft toegang tot termenlijsten die studenten in het kader van terminologische scripties - vaak met veel bloed, zweet en tranen - hebben opgesteld.

 

Doel van de nieuwe downloadpagina is allerlei terminologisch scriptiemateriaal ter beschikking te stellen dat anders alleen maar stof zou vergaren. Momenteel zijn er termenlijsten (EN x NL) over zonnepanelen, diepdruktechniek en medische begrippen beschikbaar. Het gaat dus om relatief beperkte maar terminologisch grondig uitgewerkte lijsten, die studenten in het kader van hun scriptie hebben opgesteld.

Daarnaast is er ook een uitgebreidere farmaceutische termenbank beschikbaar, die in het kader van een cursus medische vertaling Engels tot stand is gekomen.

Alle termenlijsten zijn beschikbaar in TBX. TBX (TermBase eXchange) is het internationaal gestandaardiseerde formaat om terminologische data uit te wisselen. De medische termenlijst was als tolkenglossarium opgezet en is daarom ook beschikbaar in ibex-formaat. Ibex is het formaat voor InterpretBank, een terminologietool voor tolken in actie.


Pareltje over de buffetpiano

Hoe ambitieus zijn de plannen voor deze downloadpagina? Hoeveel schatten liggen er nog op zolder?

Joost Buysschaert van het CvT: ‘De meeste terminologische scripties behoren tot grote reeksen zoals de MeSH Termbase (Medical Subject Headings) en EDiCT (Electronic Dictionary of Communication Terminology). Maar die ontsluiten we al op een andere manier: MeSH (ergens tussen de 160 en 200 scripties) is raadpleegbaar via een betalende licentie. En een afgeleide van EDiCT (ruim 70 scripties) staat al apart online via http://elect.ugent.be.

‘Ik kan wel overwegen om IATE-CvT-scripties - nu 17 stuks, plus 3 nieuwe in de maak - te bewerken en in een of andere vorm toe te voegen. Dat moet ik nog eens bestuderen. Nadeel is dat ze elk maar een dozijn concepten behandelen, maar er zijn er wel al vier over cybercrime en die zou ik kunnen samenvoegen. Ik had het graag nog grootser gezien, maar ja: wat ik niet heb, kan ik niet opnemen,’ zegt Joost Buysschaert.

‘Het blijkt niet zo gemakkelijk om veel (oudere) scripties in elektronische vorm te recupereren. Zo ben ik nog steeds vruchteloos op zoek naar een pareltje over de onderdelen van de buffetpiano,’ aldus nog Joost Buysschaert.

‘Wat wel recent boven water is gekomen, is een aantal cd’s met scripties over sporttermen, allemaal met Spaans en Nederlands. Best mogelijk dat ik het materiaal daarvan kan samenvoegen tot één geheel en dan kan ook dat op de downloadpagina.’


Duurzaam deelplatform?

Ook de studenten dromen van een wereld waarin de tastbare uitkomsten van hun onderzoekswerk gemakkelijker de weg vinden naar een wat breder publiek van taalprofessionals en taalondernemingen die er vervolgens voor zichzelf of voor hun organisatie waarde mee kunnen creëren, hoe beperkt ook. Dat in ieder geval liever dan het droeve lot van de stofzolder of de vergeetput, een lot dat nog steeds veel scripties – ook pareltjes – beschoren is. Die wensdroom van de studenten was in ieder geval de belangrijkste te onthouden les van de ‘#LIAS2018 – The Student Edition’ vorig jaar.

Maar hoe kunnen waardevolle onderzoeksresultaten beter verspreiding vinden in de taalsector? En hoe kan de sector vanuit de professionele taalpraktijk beter suggesties formuleren voor toegepast onderzoek op bachelor- en masterniveau?

De Taalsector zal graag meewerken aan het opzetten van een duurzame dialoog over toegepast taalkundig onderzoek tussen enerzijds alle taal- en communicatieopleidingen in het hoger onderwijs en anderzijds de brede taalsector.


Neem een kijkje op de downloadpagina van het CvT.

 

(foto Ischa1)

 

Aanvullende gegevens