Tolkdiensten (overheidsopdracht)

De Europese Commissie, directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen publiceert een vooraankondiging over het sluiten van een aantal raamovereenkomsten met betrekking tot

Lees meer...

Aanvullende gegevens