Europese minimumnormen voor gerechtelijke tolk- en vertaaldiensten op komst

Europese minimumnormen voor gerechtelijke tolk- en vertaaldiensten op komstVerdachten die de taal van hun strafprocedure niet verstaan, hebben recht op taalkundige bijstand in de vorm van tolk- en vertaaldiensten. Dat recht moet in heel de EU hetzelfde zijn. De tolk- en vertaaldiensten moeten kosteloos zijn en ze moeten overal aan dezelfde minimumnormen voldoen. Dat is de korte inhoud van het voorstel dat de Europese Commissie gisteren heeft overgemaakt aan de Raad. Het gaat om een voorstel voor een kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie (kortweg de Raad genoemd, zijnde de instelling die de nationale regeringen vertegenwoordigt en vroeger de Raad van Ministers heette).

Lees meer...

Aanvullende gegevens