Tolken in de inburgeringscursus maatschappelijke oriëntatie


Tolken in de inburgeringscursus maatschappelijke oriëntatieDe Centrale OndersteuningsCel voor sociaal tolken en vertalen (COC) van het Vlaams Minderhedencentrum (VMC) organiseert dinsdag 4 mei in Brussel een vormingsdag over tolken in de inburgeringscursus maatschappelijke oriëntatie (MO). De cursus is bedoeld voor leerkrachten MO en voor tolken die worden ingeschakeld bij deze cursussen. Het tolken verloopt tijdens deze cursussen niet altijd van een leien dakje, zo blijkt. De tolk weet niet goed wat de leerkracht verwacht. Of de leerkracht weet niet goed wat de tolk verwacht. En het groepsproces vergt van de tolk een andere werkwijze dan hij/zij gewoon is. De cursisten zijn deze manier van werken uiteraard ook niet gewoon.

Lees meer...

Aanvullende gegevens