Veel klachten over commerciële tolkbemiddeling voor rechtsbijstand in Nederland

Veel klachten over commerciële tolkbemiddeling voor rechtsbijstand in NederlandDe Nederlandse Orde van Advocaten heeft een brandbrief gestuurd naar demissionair minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin. Volgens de Orde heerst er grote chaos wat betreft tolken bij rechtszaken van asielzoekers. Tolken komen met enige regelmaat niet opdagen, spreken de verkeerde taal of zeggen op het laatste moment af. Volgens de Orde zijn deze onwenselijke situaties mede het gevolg van marktwerking.

Het Nederlandse ministerie van Justitie heeft de bemiddeling van vertaal- en tolkdiensten sinds 1 januari en na openbare aanbesteding gegund aan twee bedrijven: het Amsterdamse vertaal- en tolkbureau Concorde Group (voor vertaalopdrachten en een deel van de tolkdiensten) en het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN, een onderdeel van Manpower Business Solutions dat de overige tolkdiensten zal leveren).

De overheidsopdracht voor tolk- en vertaaldiensten voor rechtsbijstand is gegund aan Concorde. Dat wil o.a. zeggen dat advocaten in de vreemdelingenadvocatuur die een vertaler of een tolk nodig hebben, contact moeten opnemen met Concorde om een reservering voor een tolk aan te vragen.
De Orde stelt in dat verband 'dat er bij de Concorde Group B.V. geen of weinig kennis aanwezig is over hoe het verzorgen van tolk- en vertaaldiensten in de vreemdelingenadvocatuur werkt.' In januari werd voor elfhonderd van in totaal ongeveer zevenduizend aanvragen geen passende tolk gevonden.

Lees meer...

Aanvullende gegevens