Europese tolk- en vertaalrichtlijn treedt op 15 november in werking

Europese tolk- en vertaalrichtlijn treedt op 15 november in werkingDe veelbesproken Europese richtlijn betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures treedt op 15 november in werking. De richtlijn werd op 26 oktober afgekondigd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De lidstaten zijn nu verplicht de richtlijn binnen 36 maanden om te zetten in nationaal recht.

Lees meer...

Aanvullende gegevens