Tolken en conflictbemiddeling (lezing)

In deze toenemend interculturele wereld komen steeds vaker conflictsituaties voor waarin niet alleen een bemiddelaar maar ook een tolk het conflict in goede banen probeert te leiden. Hoe verloopt in zulke situaties de dynamiek van de interactie tussen de verschillende partijen? Wie spreekt tot wie? Hoe baken je de opdracht van de tolk af? En de opdracht van de conflictbemiddelaar?

Lees meer...

Aanvullende gegevens