LinguaJuris organiseert nieuwe spoedcursus gerechtstolken

LinguaJuris organiseert nieuwe spoedcursus gerechtstolkenLinguaJuris, een samenwerkingsverband van zeven Belgische vertalers- en tolkeninstituten en de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF), organiseert van maandag 21 mei tot vrijdag 25 mei in Brussel opnieuw een spoedcursus gerechtstolken. De cursus heet Interact.J en wordt zowel in het Nederlands als in het Frans aangeboden.

Lees meer...

Aanvullende gegevens