Nederlandse gerechtstolken/-vertalers bundelen krachten in Registergroep

Nederlandse gerechtstolken/-vertalers bundelen krachten in RegistergroepIn Nederland heeft zich een belangrijke groep gerechtstolken en -vertalers in een nieuwe belangenorganisatie verenigd: de Registergroep. De groep wil speciaal de belangen verdedigen van de gerechtstolken en -vertalers die in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) zijn ingeschreven. Volgens de Registergroep is de economische positie van de gerechtstolk/-vertaler de afgelopen jaren erg verslechterd. Dat is voornamelijk een gevolg van het aanbestedingsbeleid van de overheid en de zware druk die de bemiddelaars Concorde en TVcN op de versnipperde markt uitoefenen, aldus de Registergroep.

Lees meer...

Aanvullende gegevens