Gezondheidszorg: Wie gaat vanaf 1 januari de telefoontolk betalen?

Gezondheidszorg: Wie gaat vanaf 1 januari de telefoontolk betalen?Ba-bel, de Vlaamse Tolkentelefoon vzw, ontvangt vanaf 1 januari een structurele financiering van de Vlaamse overheid. De Vlaamse Regering heeft daarover van de zomer een besluit genomen en een overeenkomst voor vijf jaar met Ba-bel afgesloten. De nieuwe structurele financiering dient om de algemene werkingskosten mee te betalen: personeel, infrastructuur, logistieke uitgaven, coördinatie en matching. De vergoeding van de tolken en de telefoonkost van de gesprekken vallen niet onder de algemene werkingskosten en zullen dus ook niet met structurele financiering worden gedekt. Tolkenvergoedingen moeten niet als algemene maar als specifieke werkingskosten worden begrepen. En daarvoor moet een gebruikersvergoeding worden geïnd. Anders gezegd, de gebruiker of de gebruikersoverheid moet de tolk betalen. Dat is het principe.

Voor de sectoren welzijn, onderwijs, tewerkstelling en inburgering wil de Vlaamse overheid de tolkenvergoeding betalen. Deze sectoren zijn Vlaamse bevoegdheid. De Vlaamse overheid is de gebruikersoverheid en daar is ook budget voor voorzien.
Maar voor de gezondheidssector wil de Vlaamse overheid de tolkenvergoeding niet betalen. Zij is immers niet de gebruikersoverheid. De gezondheidszorg is namelijk federale materie. Concreet wil dat vermoedelijk zeggen dat ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, huisartsen, psychiatrische centra, enz. die tolkenbijstand wensen, vanaf 1 januari zelf de tolkenvergoeding zullen moeten betalen. En al dan niet doorrekenen aan de patiënt. Of zal de federale overheid, in dezen de gebruikersoverheid, de tolkenvergoeding betalen?

Lees meer...

Aanvullende gegevens