Vlaamse Tolkentelefoon vanaf 1/1/2013: wie moet betalen? En hoeveel?

Vlaamse Tolkentelefoon vanaf 1/1: wie moet betalen? En hoeveel?Op 31 december is het gedaan met de gratis tolkentelefoon voor iedereen. De Vlaamse Tolkentelefoon ofte Ba-bel krijgt de tolkenhonoraria en de telefoonkosten niet meer gesubsidieerd van minister van Inburgering Geert Bourgeois. Zo zullen onder meer OCMW's, gemeentelijke en stedelijke diensten, ziekenfondsen maar ook instellingen zoals Payoke, Caritas International en Pag Asa voortaan zelf de kosten moeten dragen voor de tolkenbijstand die ze van Ba-bel, de Vlaamse Tolkentelefoon wensen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens