App vervangt tolkbriefje bij TVcN

TVcN Tolk AppTolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) heeft een app ontwikkeld waarmee tolken die voor TVcN werken tolkopdrachten eenvoudig kunnen accepteren of weigeren.

Lees meer...

Aanvullende gegevens