Sociaal tolken en vertalen. Wetenschappelijk onderzoek en werkveld: is de kloof te diep?

Op woensdag 30 april organiseert het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken (HIVT) in Antwerpen een studiedag over sociaal tolken en sociaal vertalen onder het motto: "Sociaal tolken en vertalen. Wetenschappelijk onderzoek en werkveld: is de kloof te diep?"

Deze studiedag wil een aanzet zijn voor meer maatschappelijk relevant en wetenschappelijk onderzoek in de sector van het sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen. Goed opgezet onderzoek kan tot zeer positieve, praktische resultaten leiden voor de sector. Dat is in het verleden al gebleken. Toch uit de sector vaak twijfels over de relevantie van zulk onderzoek voor de praktijk.

Lees meer...

Aanvullende gegevens