Linguistica Antverpiensia

Linguistica Antverpiensia (New Series) is het Engelstalige tijdschrift over toegepaste taalkunde van het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken (HIVT) in Antwerpen. Het verschijnt eenmaal per jaar en de artikelen zijn rond een centraal thema gebundeld.

Het jongste nummer 'Taking Stock: Research and Methodology in Community Interpreting' bundelt artikelen over sociaal tolken met interessante bijdragen over onderzoek en onderzoeksmethodologie op dat gebied, over sociaal tolken in de gezondheidszorg, tolken voor het gerecht, tolken van gebarentaal, tolken op afstand en de toepassing van nieuwe technologieën.

Lees meer...

Aanvullende gegevens