Beste tolk, wat vindt u zelf van uw status?

Enquête over de status en het zelfbeeld van de tolkPaola Gentile onderzoekt aan de Universiteit van Trieste (Italië) in het kader van haar doctoraat hoe de perceptie van het tolkvak evolueert. Ze doet dat vanuit een sociologisch perspectief. Hoe worden de rol en de status van de tolk gepercipieerd? Door het brede publiek? En door de tolken zelf? Wat vinden zij zelf van hun status?

Om meer inzicht te krijgen in het zelfbeeld dat tolken hebben, heeft Paola Gentile een enquête opgezet. Ze maakt daarbij een onderscheid tussen conferentietolken enerzijds en sociaal tolken en gerechtstolken anderzijds. Intussen hebben meer dan 800 conferentietolken haar enquête ingevuld. Nu is het de beurt aan de andere tolken.

Werkt u als tolk in de zorg, in de publieke of sociale dienstverlening, in het onderwijs, voor politie of gerecht? Uw medewerking aan de enquête van Paola Gentile kan bijdragen aan een beter inzicht in hoe het gesteld is met het tolkvak en aan een breder bewustzijn van de sociale relevantie van het beroep. Vergeet na het invullen van de enquête niet een mailtje te sturen naar Paola Gentile, zodat u een seintje krijgt wanneer ze de resultaten van haar onderzoek bekendmaakt.

Lees meer...

Aanvullende gegevens