Studiedag over nationaal register beëdigd vertalers en tolken

Studiedag over het nationaal register van gerechtsvertalers en -tolkenOp 10 april 2014 keurde de Belgische wetgever de zogenaamde registerwet goed. Daarmee is de wet bedoeld die o.m. de oprichting van een nationaal register van gerechtsvertalers en -tolken regelt. Hoe de wet concreet uitgevoerd moet worden, is nog niet duidelijk. De verwachtingen ten aanzien van de wet lijken trouwens sterk uiteen te lopen. Over de diverse verwachtingen en de diverse perspectieven die de diverse actoren ten aanzien van de nieuwe wet nemen, wordt op dinsdag 16 juni 2015 in Brussel een studiedag gehouden.

Lees meer...

Aanvullende gegevens