Sociaal tolken: infodag over knelpunttalen

Opleiding sociaal tolken in knelpunttalenModern Standaardarabisch, Somali, Dari, Pashtoe en Tigrinya blijven in Vlaanderen knelpunttalen waarvoor de sociaal vertaal- en tolkdiensten moeilijk of onvoldoende tolken vinden. Dat heeft natuurlijk veel met de huidige vluchtelingenstromen te maken. Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert op maandag 19 oktober 2015 in Brussel een informatieavond voor kandidaat-sociaal tolken met deze knelpunttalen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens