Federale overheid centraliseert inkoop van tolkdiensten

De federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid kondigt een gezamenlijke aanbesteding van tolkdiensten aan.

Wat is de bedoeling?

Lees meer...

Aanvullende gegevens