Tolken en terminologie van het tolken (studiedag)


Het departement Toegepaste taalkunde van de Lessius Hogeschool in Antwerpen organiseert op donderdag 23 oktober een studiedag over de terminologie van het tolken. De terminologie van het tolken en het tolkonderzoek is niet altijd even eenduidig. Dat komt omdat het tolkonderzoek, anders dan het tolken zelf natuurlijk, een nog vrij jonge discipline is.

Lees meer...

Aanvullende gegevens