Terminologie in het Nederlandse taalgebied: problemen en uitdagingen (26/10/2018 Antwerpen)

NL-TermHoe staat het met de terminologie in het Nederlandse taalgebied? Welke problemen zijn er? En welke uitdagingen dienen zich aan?

Afspraak op vrijdag 26 oktober 2018 in Antwerpen voor de tiende editie van de TiNT-dag (Terminologie in het Nederlandse taalgebied), een geschikte gelegenheid om terug te blikken en vooruit te kijken naar de toekomst.

UGent zet zeventalig woordenboek bedrijfscommunicatie gratis online

ELeCT voortaan gratis onlineWat is het Russisch voor productreclame, hoe zeg je brand manager in het Spaans? Blow-up in het Duits? En hoe zei je floppy disk in het Frans in 1990?

Meer dan zeventig vertaalstudenten van de Universiteit Gent (en voordien de Hogeschool Gent) hebben tussen 1990 en 2016 voor hun afstudeerscriptie terminologische gegevens verzameld op het gebied van PR, marketing, reclame, pers, grafische diensten en andere deelgebieden van de bedrijfscommunicatie. Over meer dan achthonderd concepten, in zeven talen.

Al dat terminologiewerk is opgeslagen in een termenbank. En afgeleid van deze termenbank is een elektronisch woordenboek: ELeCT, wat staat voor Electronic Lexicon of Communication Terminology. Dit woordenboek maakt de Universiteit Gent nu gratis online beschikbaar.

Nieuw juridisch vertaalwoordenboek Nederlands - Spaans

Juridisch Woordenboek Spaans-NederlandsEr is een nieuw woordenboek. Het is een juridisch vertaalwoordenboek dat Spaanse termen vertaalt in het Nederlands en omgekeerd.

'Eenduidige terminologie cruciaal voor veiligheid' (TiNT-dag 24 nov 2017, Breda)

TiNT-dag 2017Veiligheid, en meer specifiek de terminologie en vaktaal die gebruikt worden bij problemen, oplossingen, behoeftes en activiteiten in verband met veiligheid. Dat is het thema van de TiNT-dag op vrijdag 24 november 2017 in Breda. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied.

LOF-prijs voor Houtraketje, Gaspeldoornknapzakje, Oogstrelend piekhaarkelkje, Exotisch reikhalsje en 500 andere paddenstoelen

LOF-prijs Nederlandse taal voor Vlaamse mycologenDe Stichting Nederlands bouwt op 15 juni 2017 in Haarlem een studiemiddag rond de prijsuitreiking van de jaarlijkse LOF-prijs der Nederlandse Taal. De LOF-prijs der Nederlandse taal 2016 gaat naar de Nederlands-Vlaamse commissie van mycologen. Deze commissie heeft voor 500 paddenstoelen die de laatste jaren voor het eerst in Nederland en Vlaanderen zijn aangetroffen Nederlandse namen bedacht.

Volgens de Stichting Nederlands wordt het Nederlands steeds vaker vervangen door het Engels. 'Dat is verkeerd en daarom gaan wij de onttakeling van het Nederlands tegen.' Dat doet de Stichting onder meer met de jaarlijkse uitreiking van de LOF-prijs.

Universitaire talencentra organiseren vertaal- en terminologiedag

NUT vertaal- en terminologiedagKent u de NUT? De NUT is de vereniging van Nederlandstalige Universitaire Talencentra in Nederland en België. De NUT heeft 25 leden: 6 Belgische en 18 Nederlandse. Ieder jaar organiseert de NUT een studiedag over vertalen en terminologie.

Dit jaar wordt de studiedag georganiseerd door Linguapolis, het "talencentrum" van de Universiteit Antwerpen, op vrijdag 25 november 2016. De studiedag is toegankelijk zowel voor academici als voor alle geïnteresseerde taalprofessionals. Gastsprekers dit jaar zijn Nathalie De Sutter, Peter Goessens, Miet Ooms, Jeroen Aspeslagh, Leona Van Vaerenbergh en Joost Buysschaert.

Terminologie van de gezondheidszorg centraal op TiNT-dag 2016

TiNT-dag 2016 over terminologie van de gezondheidszorgOp vrijdag 18 november 2016 vindt in Bilthoven (Nederland) voor de achtste maal de TiNT-dag plaats. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Dit jaar staat op de TiNT-dag de terminologie van de gezondheidszorg centraal.

Nieuw Technisch Woordenboek voor het Bouwbedrijf

Technisch Woordenboek voor het BouwbedrijfOnder redactie van Tom Venstermans is bij de Confederatie Bouw (Brussel) het nieuw Technisch Woordenboek voor het Bouwbedrijf verschenen. Dit vertaalwoordenboek Nederlands-Frans en Frans-Nederlands bundelt 40.000 trefwoorden met meer dan 100.000 onderliggende termen en begrippen.

Masterclass terminologiebeheer voor verantwoordelijken van (ver)taaldiensten en taalcoördinatoren

Een masterclass terminologiebeheer met Hennie van der VlietDe Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) stelt zich als doel de belangen van vertalers en tolken in België te behartigen. Het gros van zijn ruim vierhonderd leden zijn zelfstandig vertalers en tolken.

De BKVT wil daarnaast ook een plaats zijn waar vertalers in dienstverband, vertaalcoördinatoren en managers van vertaalafdelingen elkaar ontmoeten en kennis delen. Daartoe is twee jaar geleden een "Sectorcommissie voor verantwoordelijken van (ver)taaldiensten en taalcoördinatoren" ingesteld. Deze commissie heeft inmiddels acht bijeenkomsten georganiseerd, telkens met een of twee experts die een thema uitdiepen.

Nieuwe Moors sterk verrijkt met notariële terminologie

7de editie Juridisch Woordenboek J MoorsHet Juridisch Woordenboek J. Moors / Dictionnaire Juridique J. Moors is een vertaalwoordenboek Nederlands-Frans / Frans Nederlands.
Meer dan 70 jaar na de eerste verschijnt nu bij de Brugse uitgeverij die Keure de zevende editie van het woordenboek. Het is de eerste editie zonder Joseph Moors, die eind 2013 op 99-jarige leeftijd overleed.

Het verschil met de zesde editie van 2005 zit uiteraard in nieuwe juridische terminologie uit wetteksten die sindsdien verschenen zijn, maar vooral ook in honderden woorden en wendingen die uit notariële akten zijn gehaald en niet noodzakelijk in wetteksten staan. Een ander belangrijk verschil is dat het Juridisch Woordenboek Moors nu ook online beschikbaar is.

Aanvullende gegevens