Terminologie: domeinverlies en domeinwinst - 20-21 april 2023 Brussel

Terminology: Domain Loss and GainTerminologie is saai, toch?

En wanneer terminologen uit heel de wereld naar Brussel komen voor hun internationaal congres, dan klinkt hun congresthema zo mogelijk nóg saaier: "Terminology: Domain Loss and Gain".

Nochtans is dit congresthema een en al actualiteit. Neem nu Vlaams onderwijsminister Ben Weyts. Die weigerde deze week de aanvraag van drie Vlaamse universiteiten (KU Leuven, UGent en VUB) om een Engelstalige masteropleiding burgerlijk ingenieur aan te bieden en de Nederlandstalige master te schrappen. Voor de minister is het onbespreekbaar en hij waarschuwt voor een ondoordachte verengelsing van het hoger onderwijs: "Dit kan ertoe leiden dat het Nederlands als wetenschapstaal verzwakt," zegt hij. 

Et voilà, daarmee zitten we helemaal op het komende terminologiecongres over domeinverlies en -winst. Want met welke wervende vraag nodigen de organisatoren van NL-Term jou uit om het congres bij te wonen? Juist: "Moeten we ons zorgen maken over de toenemende verengelsing in onze moedertalen? Er zijn inderdaad tal van thema’s waarvoor we in onze eigen talen Engelse termen gebruiken. In een aantal landen worden in het hoger onderwijs ook al heel wat colleges in het Engels gegeven. Hoe onvermijdelijk is dat alles? En hoe erg is het?"

Lees meer...

Terminologie en communicatie van Simon Stevin tot vandaag (TiNT-dag 15 oktober 2021 Brugge)

TiNT-dag 2021Moet het Nederlands nog eigen vaktermen hebben? Of kunnen we volstaan met leenwoorden?

Simon Steven wist het wel, toen hij begrijpelijke vaktermen als driehoek en meetkunde aan de volkstaal toevoegde.

De kwestie is nog steeds actueel: wie belangrijke informatie voor een breed publiek toegankelijk wil maken, moet zijn termen en bewoordingen goed kiezen.

Hoe doet KMI-weerman Frank Deboosere dat, als hij de straalstroom begrijpelijk moet uitleggen?

Hoe legt Lodewijk van Noort, senior communicatieadviseur bij Gemeente Den Haag het coronapaspoort uit in direct duidelijke taal? En het coronavirus, hoe legt wetenschapscommunicator Marleen Finoulst dat uit voor een breed publiek?

Frank Deboosere, Lodewijk van Noort, Marleen Finoulst en andere gastsprekers komen het toelichten op 15 oktober in Brugge tijdens de jaarlijkse TiNT-dag, de niet te missen jaarlijkse ontmoeting voor iedereen die professioneel met terminologie - en dit jaar uiteraard ook met toegankelijke communicatie - te maken heeft.

Lees meer...

TiNT-dag 2020 over het Nederlands als wetenschapstaal en het veerkrachtige jargon van de ingenieur

TiNT-dag 2020Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat Simon Stevin (1548-1620) overleed. Stevin, wiskundige en ingenieur, wordt als een grondlegger van het Nederlands als wetenschapstaal beschouwd. Zo smeedde hij termen als scheikunde, wiskunde, meetkunde, driehoek, middellijn, loodrecht, evenaar en nog vele andere termen. Hij vond het Nederlands een zeer geschikte taal voor wetenschapscommunicatie.

Over de bijdrage van Stevin, maar vooral ook over het Nederlands als wetenschapstaal vandaag en over het jargon van de ingenieur in deze tijden van complexe technologische en maatschappelijke transities gaat het op de TiNT-dag 2020, nu online op vrijdag 23 oktober. 

Lees meer...

Kiezen voor Nederlandse vaktaal?!

TiNT-dag 2019De verengelsing van het Nederlandse taalgebied doet zich ook in de vaktaal voor. Hoe ga je daar als terminoloog mee om, bijvoorbeeld wanneer je voor een nieuw begrip een Nederlandse term moet vinden? Of stel je inmiddels gewoon de Engelse term voor?

Dat is de kwestie waarover de komende TiNT-dag, vrijdag 29 november 2019 in Leiden, zich zal buigen. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied.

Lees meer...

Stomaclub Boechout maakt vijftalig reiswoordenboekje voor stomapatiënten

Vijftalig stomawoordenboekje

Chronische stomapatiënten moeten op reis soms dringend een beroep doen op een arts of omstaander om hen uit de nood te helpen.

Omdat dat in een vreemde taal niet evident is, ontwierp Stomaclub Boechout een woordenboekje met negentig woorden die elke stomapatiënt wel eens gebruikt, vertaald in het Engels, Frans, Italiaans en Spaans.

Lees meer...

Een uitgebreid staal van de natuurlijke taal van een viertalige bankier

JPG Consulting termenbank bij ILTBank- en taalzaken. Dat vat de carrière van Jean-Paul Glorieux wel een beetje samen.

Academische carrière inclusief doctoraat in de letteren, daarna aan de slag als secretaris-generaal bij een belangrijke speler in de banksector, vervolgens zijn eigen vertaalbureau opgericht met specialiteit financiën, economie en bedrijfsbeheer, het bureau tot volle bloei gebracht, en ten slotte de zaak verkocht, waarna uitbollen in wat hij het liefste doet en het beste kan: meertalige financiële communicatie.

En op een bepaald moment heb je ... 150.000 financiële termen in vier talen bijgehouden. En dan denk je: daar moeten we nu toch nog eens iets zinvols mee doen? Vind ik ook, moet professor Serge Verlinde, directeur van het Interfacultair Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven gedacht hebben. En zo geschiedt het dat u, beste lezer, vandaag vrije toegang krijgt tot een in verschillende opzichten bijzondere termencollectie.

Lees meer...

Centrum voor Terminologie redt terminologische scripties van de vergeetput

Terminologische scriptiesDe website van het Centrum voor Terminologie (CvT) van de Universiteit Gent heeft een nieuwe pagina: een downloadpagina.

Dat is op zich weinig spectaculair nieuws, maar de pagina geeft toegang tot termenlijsten die studenten in het kader van terminologische scripties - vaak met veel bloed, zweet en tranen - hebben opgesteld.

 

Lees meer...

Drietalig woordenboekje voor personeel ziekenhuis- en zorgsector

Woordenboekje NL, FR, EN voor ziekenhuis- en zorgpersoneelHet Huis van het Nederlands Brussel helpt Brusselaars, Brusselse bedrijven, organisaties, scholen, kinderdagverblijven, overheden met hun vragen over Nederlands leren.

Om het personeel in de (Brusselse) ziekenhuis- en zorgsector te helpen om beter te communiceren met patiënten en bezoekers heeft het Huis nu een drietalig woordenboekje: MEDICA FR.NL.EN 

Lees meer...

Met een taalleerboek naar de les natuurkunde (recensie)

WisTaal Natuurkunde vaktaalVan een docent of een educatief uitgever met een specialisatie in de exacte vakken kun je wel een nieuw leerboek wiskunde verwachten natuurlijk. Of een nieuw leerboek natuurkunde. Maar een taalleerboek?

Toch is dat net wat Karlijn Ballemans en Vera van Westerlaak hebben gedaan. Karlijn doceert wiskunde en Vera werkt als onderwijsontwikkelaar aan beter onderwijs voor vluchtelingstudenten bij het Nederlandse WisMon, een aanbieder van (bij)lessen en cursussen in de exacte richtingen.

En ja, nu hebben ze elk een leerboek over taal gemaakt. Over vaktaal om precies te zijn. En vaktaal mag je hier letterlijk begrijpen als de taal van een vak, in dit geval de taal van het vak wiskunde en de taal van het vak natuurkunde.

Beide leerboeken vaktaal zijn in de eerste plaats bedoeld voor anderstalige leerlingen die in het Nederlandstalig onderwijs moeten instromen. Wie alvast de taal van het vak wiskunde of natuurkunde heeft geleerd, is beter voorbereid om het vak wiskunde of natuurkunde met succes te volgen, is de redenering.

Estelle Platiau las het leerboek natuurkunde - of beter: het leerboek over de taal van het vak natuurkunde - en schreef er een recensie over. Estelle Platiau is Franstalig, dus dat past. Ze studeerde meertalige communicatie aan de UCLouvain (Louvain-la-Neuve) en werkte de voorbije maanden als communicatiemedewerker bij De Taalsector om haar Nederlands bij te schaven. Lees haar recensie.

Lees meer...

Terminologie in het Nederlandse taalgebied: problemen en uitdagingen (26/10/2018 Antwerpen)

NL-TermHoe staat het met de terminologie in het Nederlandse taalgebied? Welke problemen zijn er? En welke uitdagingen dienen zich aan?

Afspraak op vrijdag 26 oktober 2018 in Antwerpen voor de tiende editie van de TiNT-dag (Terminologie in het Nederlandse taalgebied), een geschikte gelegenheid om terug te blikken en vooruit te kijken naar de toekomst.

Lees meer...

Aanvullende gegevens