Kwaliteitsmedewerker bij Brussel Onthaal

 

Brussel Onthaal

 

Brussel Onthaal (BO) vzw - Sociaal Vertaalbureau
Bruxelles Accueil (BA) asbl - Service d’Interprétariat social

samen afgekort tot BOBA

- version française ci-dessous -

 

is op zoek naar een
 

Kwaliteitsmedewerker (m/v/x)

 

Zin om je schouders te zetten onder de dienstverlening Sociaal Tolken en Vertalen (STV) in meertalig Brussel? Dan is deze vacature iets voor jou!

 

Onze organisatie / wie zijn wij?

Brussel Onthaal vzw en Bruxelles Accueil asbl (samen afgekort tot BOBA) zijn respectievelijk de Nederlandstalige en Franstalige dienst Sociaal tolken en vertalen (STV) in het tweetalig/meertalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer info vind je op onze websites (onder deze vacature).

Wij bieden een kwaliteitsvol en behoeftedekkend aanbod STV aan organisaties uit de openbare en sociale dienstverlening. Dit omvat tolken ter plaatse, webcamtolken, telefoontolken en schriftelijk vertalen.

BOBA hecht groot belang aan diversiteit en inclusie. We willen graag dat ons team een afspiegeling is van de Brusselse meertalige context. Je talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap, chronische ziekte ... Stel je kandidaat en bouw mee aan de dienstverlening voor het diverse Brussel. Heb je door je handicap aanpassingen nodig bij een of meer selectiefases? Contacteer ons, dan zoeken wij naar een oplossing.

 

Je plaats in de organisatie

Je maakt deel uit van een flexibel, divers, meertalig en solidair team dat actueel uit 13 personen bestaat. Je rapporteert rechtstreeks aan de coördinator.

 

Wat zijn je taken?

 • Als kwaliteitsmedewerker ondersteun je de kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening STV in meertalig Brussel. Je hebt ook zeker oog voor digitale innovatie.
 • Je staat in voor de organisatie van activiteiten voor zowel ons intern team als voor ons vrijwilligersnetwerk.
 • Aan de hand van ons kwaliteitshandboek zorg je dat alle interne processen van onze dienstverlening soepel verlopen.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de relaties met onze dienstgebruikers: je registreert ze in ons CRM-systeem, verwerkt feedback en organiseert evaluatiemomenten.
 • Je onderhoudt, informeert en omkadert ons netwerk van vrijwillige vertalers en tolken.
 • Je bent verantwoordelijk voor zowel onze interne communicatie (overlegmomenten plannen, verslagen en rapporten opstellen enz.) als externe communicatie (onderhoud van onze LinkedIn-pagina, website, aanwezigheid in vacaturebanken).
 • Je ondersteunt de boekhouding met de bevestigingen van tolkopdrachten en facturatie van tolk/vertaalprestaties.
 • Daarnaast leer je ook de verschillende processen van sociaal tolken en vertalen kennen.

 

Wat vragen we van jou?

 • Je hebt minimaal een bachelordiploma of gelijkgestelde ervaring.
 • Je hebt een goede en parate kennis van het Nederlands (C1), Frans (C1) en Engels (B2) (schriftelijk en mondeling).
 • Je bent bij voorkeur vertrouwd met het sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen en Brussel.
 • Je bent vertrouwd met de sociale kaart van tweetalig Brussel.
 • Je bent flexibel en gemotiveerd om in een divers team te functioneren.
 • Je staat open voor diversiteit.
 • Je kan zelfstandig, doelgericht, nauwkeurig, gestructureerd en planmatig werken en rapporteren.
 • Je neemt initiatief en kan prioriteiten stellen.
 • Je bent stressbestendig, klantvriendelijk en oplossingsgericht.
 • Je kan helder en doelgericht communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent vertrouwd met de Microsoft 365 suite en leert graag bij over nieuwe digitale tools.

 

Wat bieden wij aan?

 • Een 4/5 deeltijdse arbeidsovereenkomst, initieel van bepaalde duur tot 31/12/2024, nadien mogelijk verlengbaar.
 • Een loon volgens Barema B1b van Paritair comité 329.01 - Relevante ervaring telt bij het bepalen van je anciënniteit. Sainctelette
 • Maaltijdcheques (€7 per gewerkte dag).
 • 20 vakantiedagen + 3 dagen extralegaal verlof.
 • Openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer 100% terugbetaald.
 • Een fijne werkplek: Sainctelettesquare 12/3 – 1000 Brussel.
 • Telewerk is occasioneel mogelijk.

Indiensttreding: zo snel mogelijk

 

Hoe solliciteer je?

Stuur een e-mail met je motivatiebrief en cv naar:

Join Us!

Débora Fernandes (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Onderwerp van jouw e-mail:
“Vacature Kwaliteitsmedewerker”

 

Meer weten?

BO: www.sociaalvertaalbureau.be

BA: www.servicedinterpretariatsocial.be

 

Download deze vacature in pdf


(Vacature gepubliceerd op 18 september 2023)

 

 

 

Responsable qualité (H/F/X)


Vous souhaitez prêter main forte au service de traduction et interprétariat social dans notre capitale multilingue ? Ce poste est fait pour vous !

 

Notre organisation/qui nous sommes :

Brussel Onthaal vzw et Bruxelles Accueil asbl (abrégés ensemble en BOBA) sont respectivement les services néerlandophone et francophone de traduction et d'interprétation sociale dans la Région bilingue/multilingue de Bruxelles-Capitale. Vous trouverez plus d'informations sur nos sites web (en bas de cette offre d'emploi).

Nous offrons des services de traduction et d’interprétation de qualité axés sur les besoins des services publics et sociaux. Notre offre de services comprend : l'interprétation par déplacement, l'interprétation par visioconférence, l'interprétation par téléphone et la traduction écrite.

BOBA attache une grande importance à la diversité et à l'inclusion. Nous souhaitons que notre équipe reflète le contexte multilingue bruxellois. Votre talent est plus important que votre sexe, genre, origine, âge, orientation, handicap, maladie chronique, etc. Posez votre candidature pour contribuer avec nous aux services sociaux pour une Bruxelles diversifiée. Si, en raison de votre handicap, des accommodements sont nécessaires à une ou plusieurs étapes de la sélection, veuillez nous contacter afin que nous trouvions une solution.

 

Votre place dans l'organisation :

Vous ferez partie d'une équipe flexible, diversifiée, multilingue et solidaire qui compte actuellement 13 personnes. Vous serez directement rattaché(e) à notre coordinatrice.

 

Quelles sont vos fonctions ?

 • En tant que responsable de la qualité (H/F/X), vous soutenez le service d’interprétation et de traduction sociales, axé sur la qualité et le client, dans une Bruxelles multilingue. Vous avez également un œil sur l'innovation digitale.
 • Vous êtes responsable de l'organisation d'activités pour notre équipe interne et aussi pour notre réseau de bénévoles.
 • À l'aide de notre manuel de qualité, vous veillez à ce que les processus internes de nos prestations de services se déroulent d’une manière efficace.
 • Vous êtes coresponsable des relations avec les utilisateurs de nos services. (Vous les enregistrez dans notre système de gestion de la relation client, vous traitez le retour d'information et vous organisez des moments d'évaluation).
 • Vous maintenez, informez et encadrez notre réseau de traducteurs et d'interprètes bénévoles.
 • Vous êtes responsable de notre communication interne (planification des moments de consultation, préparation des rapports et des dossiers, etc.) et de notre communication externe (entretien de notre page LinkedIn, de notre site web, ainsi que notre présence sur les sites d'emploi, …).
 • Vous soutenez notre service de comptabilité en matière de confirmation des demandes d'interprétation et avec la facturation des prestations d'interprétariat et traduction.
 • Vous apprenez également les différents processus de l'interprétariat et de la traduction en milieu social.

 

Que demandons-nous ?

 • Vous êtes titulaire d'un diplôme de bachelier ou d'une expérience équivalente.
 • Vous avez une bonne connaissance du néerlandais (C1), du français (C1) et de l'anglais (B2) (écrit et oral).
 • Vous connaissez de préférence l'interprétation et la traduction en milieu social en Flandre et à Bruxelles.
 • Vous connaissez la carte sociale de Bruxelles bilingue
 • Vous êtes flexible et motivé(e) pour travailler au sein d'une équipe diversifiée.
 • Vous êtes ouvert(e) à la diversité.
 • Vous êtes capable de travailler et de rendre compte de manière indépendante, ciblée sur les objectifs, précise, structurée et planifiée, vous prenez des initiatives et vous pouvez fixer des priorités.
 • Vous résistez au stress, vous êtes à l'écoute des clients et vous visez la recherche de solutions.
 • Vous pouvez communiquer clairement et de manière ciblée, tant à l'oral qu'à l'écrit.
 • Vous connaissez Microsoft 365 et vous aimeriez vous familiariser avec les nouveaux outils digitaux.

 

Que proposons-nous ?

 • Un contrat de travail à temps partiel 4/5, initialement à durée déterminée jusqu'au 31/12/2024, puis potentiellement renouvelable.
 • Un salaire selon le Barème B1b de la Commission paritaire 329.01 - L'expérience pertinente compte dans la détermination de l'ancienneté.
 • Chèques-repas (7 €/jour travaillé).
 • 20 jours de congés +3 jours de congés extra-légaux
 • Le transport en commun pour les trajets domicile-travail est remboursé à 100%.
 • Un lieu de travail agréable : Square Sainctelette 12/3 - 1000 Bruxelles.
 • Le télétravail est occasionnellement possible.

Entrée en fonction : Dès que possible

 

Comment postuler ?

Envoyez un courriel avec votre lettre de motivation et votre CV à l'adresse suivante

Débora Fernandes (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Objet de votre courriel :
"Poste vacant de responsable de la qualité"

 

Vous voulez en savoir plus ?

BO : sociaalvertaalbureau.be

BA : servicedinterpretariatsocial.be

 

Téléchargez cette offre d'emploi en PDF.

 

 

Aanvullende gegevens