Hoe staan de literair vertalers en boekvertalers ervoor in Europa?

Enquête CEATLVoor goed beleid en goed lobbywerk zijn goede cijfers nodig. Dat geldt ook voor de taalsector. Over de markt is er altijd wel ergens wat statistiek te vinden, maar om inzicht te krijgen in de stemming bij de taalprofessionals, in hun percepties, verwachtingen en bezorgdheden zijn enquêtes belangrijk.

Bent u actief als literair vertaler of boekvertaler?

Help mee belangrijke informatie te verzamelen en vul nu (en uiterlijk 10 juli) de enquête van CEATL in over de marktomstandigheden van de literair vertaler in Europa.

Het maakt niet uit of u fulltime, halftime, parttime of slechts af en toe vertaalt. Ook het aantal boekvertalingen dat tot nu toe van u is verschenen, mag u niet tegenhouden.

 

De Europese koepel van verenigingen van literair vertalers (CEATL, Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires, of European Council of Literary Translators' Associations) houdt momenteel een enquête over de arbeidsomstandigheden van literair vertalers en boekvertalers in Europa.

De enquêteresultaten zullen worden gebruikt bij lobbywerk, zowel nationaal als internationaal, voor betere arbeidsomstandigheden, een betere inkomenspositie, maar ook voor auteursrechten, culturele erkenning en zichtbaarheid voor literair vertalers en boekvertalers.

Het invullen van de enquête neemt max. 15 minuten van uw tijd in beslag. De enquête is beschikbaar in het Nederlands (en een hoop andere talen) en de anonimiteit is gegarandeerd.

In België en Nederland zijn de Vlaamse Auteursvereniging (VAV) en de Auteursbond lid van CEATL.CEATL (vzw) is samen met een aantal verwante organisaties gevestigd in het Auteurshius / Maison des auteurs (vzw) in Brussel.


Ga naar de vragenlijst

 

Aanvullende gegevens