Federale overheid centraliseert inkoop van tolkdiensten

De federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid kondigt een gezamenlijke aanbesteding van tolkdiensten aan.

Wat is de bedoeling?

Lees meer...

Nederlandse gerechtstolken staken: de lat moet hoger

Te laag opgeleide tolken aan de slag in Nederlandse rechtbankenIn Nederland worden steeds vaker te laag opgeleide gerechtstolken ingezet. Dat holt het recht op een eerlijk proces uit en schaadt de rechtstaat. Tolken op C1-niveau klagen de toestand aan en voeren actie voor een betere gerechtelijke taalbijstand op alle vlak.


De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is helder: alle mensenrechten gelden voor iedereen en zonder onderscheid van taal.

Zo heeft iedereen recht op een eerlijk proces in de rechtbank. Maar wat betekent dat? Dat je je voor de rechter altijd en overal in je eigen taal moet kunnen verdedigen bijvoorbeeld. Of als je ergens van verdacht wordt, dat je dat te horen moet krijgen in een taal die jij goed kunt verstaan. Dat is je recht, of je nu een Nederlander bent in Italië of een Portugees in België of een Peruaan in Swaziland.

In de praktijk betekent het vaak dat er een tolk nodig zal zijn om jou dat recht te kunnen garanderen. Je hebt dus recht op een tolk. Meer nog, je hebt recht op een tolk die onder ede gezworen heeft getrouw te zullen vertalen wat er allemaal gezegd wordt. Tolken leggen een dergelijke eed niet lichtzinnig af. Het kleinste vertaalfoutje kan immers leiden tot een dwaling en zelfs het verschil maken tussen vrijspraak en veroordeling, tussen vrijheid en vrijheidsberoving.

Om jou een eerlijk proces te kunnen garanderen, moet de tolk aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen: de tolk moet twee talen op hoog niveau (C1) beheersen, hoogopgeleid zijn in het tolkvak, een grondige kennis hebben van het recht en van de wereld. Als dat niet het geval is, is jouw recht op een eerlijk proces niet gevrijwaard.

Dat mag dan allemaal heel evident klinken, in Nederland worden de laatste tijd ook tolken zonder tolkopleiding en met een te laag taalniveau (B2) ingeschakeld, zo blijkt. Deze praktijk brengt het recht op een eerlijk proces in het gedrang, om niet te zeggen dat hij de rechtstaat uitholt.

Het is dan ook logisch dat veel tolken in Nederland die voor de rechtbank werken niet akkoord kunnen gaan met deze praktijk. Ze voelen zich immers medeverantwoordelijk voor de goede werking van de rechtstaat. Daarover en over de positie van de gerechtstolk in het algemeen willen ze graag een gesprek met de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz. 

Lees meer...

Nieuwe tijden, nieuw charter van goede en collegiale praktijken voor tolken (en opdrachtgevers)

Nieuw charter voor tolkenVeel taalprofessionals hebben de afgelopen periode op een andere plek leren werken, op een andere manier, in andere werkverbanden. Het gevoel heerst dat alles nu even wat sneller evolueert en dat dat morgen waarschijnlijk niet anders zal zijn. Er is het afgelopen anderhalf jaar in alle segmenten van de taalsector hard nagedacht over de toekomst van de taalberoepen en de taalbusiness.

In geen enkel segment is het werk sterker geëvolueerd dan in het tolkwerk. Veel tolken hebben zichzelf en hun beroep het afgelopen anderhalf jaar compleet heruitgevonden. Een sterk staaltje beleefden we onlangs tijdens De Taalsector Challenge met cAPPisco, een nieuw tolkplatform met luisterapp. Dat daarbij behalve de verhoudingen met de klant ook de verhoudingen tussen de tolken geëvolueerd zijn, lijkt evident.

Tijd om een aantal professionele en collegiale praktijken af te spreken, vonden de tolken van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) samen met het in april 2020 opgerichte Freelance Interpreters United. Daartoe hebben ze samen een collegialiteitscharter opgesteld met aanbevelingen om kwaliteitsvolle tolkprestaties aan klanten aan te bieden, professioneel en collegiaal samen te werken en de (financiële) toekomst van het beroep te vrijwaren. De aanbevelingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor tolken, maar ook opdrachtgevers zullen er nuttige aanbevelingen in terugvinden. Dat kunnen zowel collega-tolken, tolkagentschappen als eindklanten zijn.

Lees meer...

EU-agentschap zoekt tolkdienstenleverancier (aanbesteding, 3,5 mio euro)

EU-agentschap gaat voor 3,5 miljoen euro tolkdiensten inkopen.

Lees meer...

Hoe corona het taalwerk blijvend verandert (1): conferentietolken hebben het hard te verduren, maar zien stilaan ook kansen

Conferentietolken zien stilaan ook kansen"Het wordt nooit meer als vroeger, maar de crisis biedt ook opportuniteiten."

Hoe komt de taalsector het coronatijdperk door? De mist klaart stilaan op, het beeld wordt helderder, en varieert ook van segment tot segment. Ook binnen elk segment zijn er opmerkelijke verschillen te zien.

De digitalisering was in de hele taalsector al lang vóór corona ingezet natuurlijk. En de vraag of en wanneer de machines zelf professioneel taalwerk zouden gaan leveren, werd ook voor corona al wat vaker gesteld.

Wie zat begin maart met zijn businessmodel opgesloten in het klaslokaal? En wie switchte van de ene dag op de andere moeiteloos van onsite naar online? Van klaslokaal naar e-learningplatform of online taalcoachen? Wie zat opgesloten in de tolkencabine? En wie switchte vlotjes van tolkencabine naar tolkenplatform?

In goede dagen surfen de conferentietolken mee op de golven van de eventsector. Maar de onsite eventsector zit al sinds maart in een feitelijke lockdown, de conferentietolken delen in de brokken, de impact is groot.

In een artikel op de website van de BKVT en in enkele korte filmpjes op YouTube laat de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) nu zeven tolken aan het woord over de impact van de pandemie op hun werk.

Lees meer...

Ernstig tekort aan sociaal tolken doet vragen rijzen over beleid

Ernstig tekort aan sociaal tolkenVorig jaar kregen ziekenhuizen, scholen, OCMW's, lokale besturen en andere overheidsinstanties in Vlaanderen die een tolk aanvroegen om een gesprek met een nieuwkomer mogelijk te maken, bijna tienduizend keer als antwoord dat er geen tolk kon worden gevonden. Niet om ter plaatse te tolken, en niet om aan de telefoon te komen.

'Een daadkrachtig sociaal tolkbeleid is blijkbaar geen prioriteit voor Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans.' Dat zeggen drie onderzoekers van de Onderzoeksgroep Tolkwetenschap aan de KU Leuven. Volgens hen kan het beleid rond sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen veel doeltreffender. In een opiniestuk in weekblad Knack leggen ze een aantal pijnpunten bloot en formuleren ze aanbevelingen.

Lees meer...

TALKIN: nieuw matchingplatform van Lextra Lingua maakt grote kostenbesparing bij justitie mogelijk

TALKINDe politie onderschepte vrijdagavond op Zaventem een Braziliaan met vier kilogram cocaïne. Zaterdagavond liet de onderzoeksrechter de man weer vrij, na de hele dag tevergeefs een tolk Portugees te hebben gezocht.

Fake news? Neen, het is wat we hier een paar jaar geleden berichtten. De intussen overleden Gentse professor criminologie Brice De Ruyver reageerde toen: 'Dit plaatst ons land in een zeer slecht daglicht. (...) Wat een grap. Hoe kan je als hoofdstad van Europa geen tolk Portugees vinden? Dat kan toch niet?'

Het is bekend dat politie en justitie vaak uren in het rond moeten bellen om een tolk te vinden. Dat is niet efficiënt, en een dagje rondbellen om een tolk Portugees te vinden is ook gewoon duur. Deze kost is niet goed zichtbaar, maar daarom niet minder reëel dan de 19 miljoen euro taalbijstand die politie en justitie vorig jaar bij gerechtsvertalers en -tolken inkochten. Niet zelden kost het rondbellen veel meer dan het eigenlijke tolken.

Dat kan veel beter, dachten ze bij vzw Lextra Lingua, vereniging van gerechtsvertalers en -tolken, een paar jaar geleden al. En ze zetten een permanentiedienst op. Zoek je een tolk, kijk je eerst even wie er stand-by is. Simpel toch? En tegelijkertijd handig ook voor de tolken, want wie moet er nu niet af en toe ook eens onbereikbaar zijn?

Deze permanentiedienst is nu beschikbaar in de vorm van een webapplicatie, een internetplatform waarmee politie en justitie veel sneller en kostenefficiënter de juiste tolk op het juiste moment op de juiste plaats kunnen vorderen. Een tolk Portugees op een zaterdag op de luchthaven bijvoorbeeld. Met dank aan matchmaker Lextra Lingua.

Lees meer...

Deze taalprofessionals zijn de motoren van het meest meertalige parlement ter wereld (29/9/2018 Brussel)

Dag van de Meertaligheid in het Europees ParlementBen jij uit het juiste hout gesneden voor een carrière met talen?

Heb je passie én talent voor taal, dan biedt de taalsector momenteel geweldige kansen. Zo nodigt het Europees Parlement je uit om nu zaterdag 29 september een duik te komen nemen in het werk van de tolken en vertalers van het Europees Parlement.

Deze taalprofessionals zijn de motoren van het meest meertalige parlement ter wereld. Zegt het je wat?

Lees meer...

Onderzoeksgroep tolkwetenschap viert lustrum met studiedag

Lustrumviering onderzoeksgroep tolkwetenschapDe onderzoeksgroep tolkwetenschap van de KU Leuven bestaat vijf jaar. Aanleiding voor een studiedag over getolkte communicatie in gerechtelijke en medische contexten.

Lees meer...

Tolken noodzakelijk om rechten van vluchtelingen en migranten te vrijwaren

Tolken noodzakelijk om mensenrechten te vrijwaren"Tolken zijn noodzakelijk om de rechten van vluchtelingen en migranten te vrijwaren."

Dat zeggen de tolkwetenschappers Katalin Balogh en Heidi Salaets van de KU Leuven naar aanleiding van het rapport van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) over de kwestie Soedan.

Lees meer...

Aanvullende gegevens