Is er een probleem met het Nederlands van de nieuwe generatie vertalers?

Taalunie bevraagt kwaliteit Nederlands beginnende vertalersDe taal van de nieuwe generatie vertalers verschilt van die van vorige generaties.

Dat zegt de Taalunie. Een onschuldige bewering natuurlijk, ware het niet dat de Taalunie van diverse vertaaldiensten te horen heeft gekregen dat het Nederlands van beginnende vertalers 'niet altijd aansluit op de veeleisende beroepspraktijk'.

Reden genoeg, vindt de Taalunie, om eens wat grondiger na te denken over de kwaliteit van de Nederlandse taalbeheersing van de nieuwe generatie vertalers. En dus ook over de aansluiting tussen vertaalonderwijs en beroepspraktijk.

Tijd voor een enquête en een expertbijeenkomst.

 

Expertbijeenkomst

De Taalunie wil over het Nederlands van beginnende vertalers in gesprek gaan met deskundigen van ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen (Utrecht), Universiteit Utrecht en het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid in het Hoger Onderwijs.

Ter voorbereiding van de eerste expertbijeenkomst medio juni verzamelt de Taalunie op dit moment informatie middels een enquête. De enquête wordt afgenomen bij ervaren professionals die als zelfstandig vertaler werken, in een vertaalbureau of op een vertaaldienst bijvoorbeeld.

De resultaten van de enquête zullen op de website van de Taalunie gepubliceerd worden.


Vul de enquête in

Staat u ook in de beroepspraktijk of in het vertaalonderwijs?

Dan kunt u in de enquête aangeven wat u vindt van de beheersing van het Nederlands van beginnende vertalers. Is verbetering mogelijk? En zo ja, op welk vlak?

Moet het taalgebruik correcter (spelling, interpunctie, grammatica, zinsbouw, formulering, register en stijl enz.)?

Moet het taalgebruik doelgerichter (te Belgisch of te Nederlands, te modern of te archaïsch, te spreektalig of te schrijftalig, beperkte beheersing van registers, jargon of domeinspecifieke terminologie)?

Moet het taalgebruik creatiever?

En waaraan moet het (ver)taalonderwijs volgens u meer aandacht besteden? 

De Taalunie wil het graag van u horen. U kunt de enquête hier invullen.

Aanvullende gegevens