Machinevertaling: Babel of gebabbel?


Margin improves with engine qualityDaarbij komt nog dat door de steeds grotere menselijke input machinevertaling steeds minder van deze post-editing nodig heeft. Het wordt een gemakkelijk middel om geld te verdienen. Software voor machinevertaling is ook voor professionele vertalers beschikbaar, veelal zelfs gratis. Ze hoeven enkel wat tijd te investeren.

En toch doen die professionele vertalers dat niet. Met reden: ze verkiezen kwaliteit boven kwantiteit. En hun kwaliteit is precies wat hen onderscheidt van wie wél met machinevertaling in zee gaat.
Want na verloop van tijd produceert machinevertaling met slechts een minieme menselijke inbreng via post-editing weliswaar een begrijpelijke vertaling, maar daarom zeker geen goede vertaling.

Dat betekent uiteraard niet dat er geen markt is voor machinevertaling. Industrieën met steeds dezelfde soorten teksten (denk aan de IT- en automobielindustrie) waar teksten van uitstekende kwaliteit minder van belang zijn en net voldoende begrijpelijk volstaat, kunnen zeker van machinevertaling gebruikmaken. Maar er zijn heel wat voorwaarden: de gebruikte terminologie moet ondubbelzinnig zijn, er is geen ruimte voor idiomatische uitdrukkingen en het hoeft niet allemaal perfect te zijn.
Dat betekent dat bijvoorbeeld juridische en marketingdocumenten bij voorbaat gedoemd zijn als ze met machinevertaling moeten worden vertaald.

Aanvullende gegevens