Machinevertaling: Babel of gebabbel?


Problemen voor machinevertaling
Vaak wordt vergeten dat machinevertaling ervan uitgaat dat de brontekst een vlekkeloze kwaliteit heeft. Wie ervaring heeft in de vertaalsector, weet dat dit maar zelden het geval is. Slechte grammatica, spelfouten, ontbrekende woorden, onvolledige zinnen, ze komen bijzonder vaak voor. Een vertaler kan deze fouten opvangen en toch een prima vertaling produceren. Machinevertaling kan dat uiteraard niet… tenzij opnieuw vertalers worden gevonden die zich verlagen tot het tegen laag tarief verbeteren van de machinevertaling.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over nuanceringen, subtiliteiten, sarcasme, idiomatische uitdrukkingen, dubbelzinnigheden, woordspelingen, woordkleur, toon … allemaal zaken die je dagelijks in teksten terugvindt maar waarmee machinevertaling niet overweg kan, en nooit mee overweg zal kunnen. Taal is nu eenmaal té complex.

Er is ook een cultureel aspect. Er zijn landen waar minder goede teksten gemakkelijk worden aanvaard. Maar in landen als Canada, Zwitserland en uiteraard ook België is de bevolking veel minder tolerant. Slecht vertaalde documenten zijn een ramp voor het imago van een bedrijf. Machinevertaling dus evenzeer.

Drie factoren
In de vertaalsector is er een standaard die zegt dat er drie factoren zijn bij vertaling: snel, goedkoop en goed.
Twee van de drie factoren kan je aanbieden, nooit de drie factoren samen. Dat geldt ook voor machinevertaling: ze is snel, ze is goedkoop, maar ze is niet goed.
En wie u iets anders probeert wijs te maken, verkoopt marketingpraat waar u nadien ongetwijfeld spijt van krijgt.

Naast de kwestie kwaliteit zijn er nog andere overwegingen die zeker moeten worden gemaakt als het om machinevertaling gaat. Denk maar aan vertrouwelijkheid. Wat gebeurt er met uw documenten die door een vertaalbureau met machinevertaling worden vertaald? U hebt er absoluut geen zicht op. Dat betekent niet dat uw documenten per definitie worden verspreid, maar het risico is een heel pak groter dan bij de professionele vertaler die louter en “serverloos” op zijn eigen computer werkt.
Bij bedrijven die naast hun eigen database ook gebruikmaken van externe diensten zoals Google Translate, wordt er niet alleen informatie van die externe dienst ontvangen maar ook ernaar verzonden. Weg garantie van geheimhouding!

Aanvullende gegevens