Jobbeurs voor de vertaalwereld

BQTADe Belgian Quality Translation Association (BQTA) organiseert op donderdag 26 april 2018 in Brussel de tweede editie van haar jobbeurs voor de Belgische vertaalsector.

Industry 4.0 op Tolk- en Vertaalcongres in Breda

Tolk- en vertaalcongres BredaOp 9 en 10 maart 2018 vindt in Breda de tweede editie van het Tolk- en Vertaalcongres plaats.

De vierde industriële revolutie (Industry 4.0) is bezig en de organisatoren nodigen vertalers, tolken en tolk- en vertaalbureaus uit om kennis te delen en samen te discussiëren over de revolutie die aan de gang is en wat ze betekent voor het vertaal- en tolkvak.

Nieuw boek over de registerwet van 10 april 2014 (recensie)

Wet van 10 april 2014Bij uitgeverij Wolters Kluwer (Mechelen) is het boek "Wet van 10 april 2014 tot instelling van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken zoals gewijzigd bij de wet van 19 april 2017" verschenen. Het boek is van de hand van Toon Lysens en Luc Naudts. Isabelle Bambust las het boek. Hier komt haar recensie.

Isabelle Bambust, Gent - Nieuwe wetten, nieuwe rechtsleer, en vaak ook nieuwe boeken. En dit nationaal register belangt u aan, beste vertaler, tolk, vertaler-tolk! Dus… rijst de vraag of dit boek van Toon Lysens (erevoorzitter rechtbank van koophandel Tongeren) en Luc Naudts (advocaat-curator) op uw schap moet staan...

Hoe stel ik een offerte voor vertaalwerk op? (workshop)

Offertes voor vertaalwerk opstellenWat moet er in mijn offerte staan? En hoe ziet een goede offerte eruit? Stof genoeg voor een workshop bij de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken.

Hoe bepaal ik een correct vertaaltarief? (workshop)

Vertaaltarieven bepalenHoe bepaal ik een correct tarief voor mijn vertaalwerk? Hoe verhoog ik mijn tarief? Hoe overtuig ik de klant van mijn tarief? Wanneer ken ik kortingen toe? Stof genoeg voor een workshop bij de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken.

Wat leeft er in de Europese vertaalsector? Uw mening telt.

Peiling Europese vertaalsectorWie vat wil krijgen op de trends die in de vertaalsector spelen, kan zich over harde feiten en cijfers buigen, maar ook verwachtingen en verzuchtingen zoals die in de sector leven, kunnen inzicht geven in de trendmatige ontwikkelingen.

Nog tot vrijdag 16 februari 2018 peilt de European Language Industry Survey naar de verwachtingen en verzuchtingen van de Europese vertaalsector. De initiatiefnemers willen graag ook weten wat er bij u leeft.

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton - conclusies

De rechter en de kwaliteit van de vertalingDe rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.

In de eerste aflevering maakte u kennis met de hoofdrolspelers Fields & co en werd u al meteen geconfronteerd met verschillende opvattingen over vertaalkwaliteit.

De tweede aflevering speelde zich af in de rechtbank. Daar bleek vertaalkwaliteit niet hetzelfde te zijn als buiten de rechtbank.

In de derde aflevering ontdekte u dat er stroomopwaartse vertaalkwaliteit bestaat, in de vierde stroomafwaartse.

In de vijfde aflevering las u hoe de rechter geconfronteerd werd met tolkprestaties van verschillende kwaliteit.

In de zesde aflevering nam u allerlei vertaalde stavingsstukken onder de loep.

In de zevende en voorlaatste aflevering moest u samen met de rechter oordelen over vertaalde verzoeken, oproepingen en beslissingen.

In de slotaflevering kwam u als vertaler zelf voor de rechter. U kwam midden in een auteursrechtelijk conflict terecht en bovendien dook er een probleem met uw contractuele aansprakelijkheid op.

Hoog tijd voor enkele slotoverwegingen en conclusies.


Ivoren toren met hier en daar wat indifferentisme

Gent, Isabelle Bambust - Een eerste overweging is dat de rechter in zijn uitspraken over procedurele vertaalkwaliteit zelden of nooit blijk geeft van vertaalwetenschappelijk inzicht.

Sterker nog, vaak lijkt hij de moeilijkheidsgraad en het belang van het vertalen te onderschatten. Zo zien sommige rechters wel de beperkingen van een gebrekkige vertaalkwaliteit in, maar ze verhelpen ze niet. Ze roeien liever onzeker verder met de schamele riemen die ze hebben.

Enquête over de vertaal- en tolkmarkt in België

Enquête vertaal- en tolkmarkt BelgiëIedere beroepsgroep die met gezag voor de rechten en belangen van haar beroepsbeoefenaars wil opkomen, moet op basis van betrouwbare gegevens over de markt en de sector kunnen spreken. Ook om de eigen beroepsgroep, studenten en potentiële klanten geloofwaardig te kunnen informeren, zijn actuele en betrouwbare markt- en sectorgegevens noodzakelijk.

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) verzamelt momenteel verse gegevens over de Belgische vertaal- en tolkmarkt. De BKVT roept alle vertalers en tolken die in (of met) België werken op om deel te nemen aan een online enquête, ongeacht of ze lid zijn van de BKVT.

Deelnemen kan nog tot en met 31 januari 2018. De enquête neemt max. 10 minuutjes in beslag. De resultaten worden op de algemene vergadering van 17 maart 2018 in primeur aan de leden van de BKVT voorgesteld.

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton - aflevering 8: de rechter en de vertaalkwaliteit als voorwerp van het materiële geding

De rechter en de kwaliteit van de vertalingDe rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.

In de vorige aflevering moest u samen met de rechter oordelen over vertaalde verzoeken, oproepingen en beslissingen.

In deze achtste aflevering komt u als vertaler zelf voor de rechter. U komt midden in een auteursrechtelijk conflict terecht en bovendien duikt er een probleem met uw contractuele aansprakelijkheid op.


De contractuele aansprakelijkheid van de vertaler

Gent, Isabelle Bambust - Een uitspraak van de Rechtbank Overijssel(68) gaat over de opdrachtgever van de vertaling van het boek Beautiful Holland, die niet tevreden is met het werk van het vertaalbureau.

De rechter stelt uitdrukkelijk dat het vertaalbureau de tevredenheidsgarantie duidelijk niet heeft waargemaakt. Er zijn, aldus nog de rechter, voldoende gemotiveerde en onderbouwde klachten.

Toch is het de vraag of dit ten aanzien van het vertaalbureau tegengeworpen kan worden.

Vertaaldiensten bij de Europese Commissie (nieuwe aanbesteding)

Aanbesteding voor vertaaldiensten bij de Europese CommissieDe Europese Commissie kondigt aan dat ze een raamovereenkomst wil sluiten met marktpartijen bij wie ze de komende twee jaar naar schatting 52.000 bladzijden beleids- en administratieve documenten wil laten vertalen.

De opdracht is opgedeeld in vijf percelen: er moet uit het Engels in het Nederlands worden vertaald en uit het Bulgaars, Frans, Roemeens en Hongaars in het Engels.

Belangstellenden kunnen voor een of meer percelen inschrijven. De nieuwe aanbesteding (CASC17 genaamd) is een naar Europese normen kleinschalige test voor de volgende grote vertaalaanbesteding die voor 2019-2020 is gepland.

Wat is er nieuw? Hoe wordt er gegund? Waarom wil de Commissie deze test?

Aanvullende gegevens