De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton

De rechter en de kwaliteit van de vertalingDe rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.


Een wereld zonder vertalen en tolken kunnen we ons niet inbeelden. Of het zou een eentalige wereld moeten zijn of een wereld waarin iedereen alle talen spreekt. Zolang dat niet onze wereld is, zal er vertaald en getolkt worden.

Maar is al dat vertaal- en tolkwerk wel altijd even kwaliteitsvol? Wel, dat hangt er maar van af wat je onder kwaliteit verstaat. Vertaalkwaliteit bijvoorbeeld kun je op veel verschillende manieren benaderen.

In 'De rechter en de kwaliteit van de vertaling', een spannend feuilleton in acht afleveringen, neemt Isabelle Bambust ons mee naar de rechtbank. Aflevering na aflevering onthult ze hoe rechters omgaan met vertaalkwaliteit. Ze geeft ons een unieke inkijk in meer dan zeventig dossiers waarin een rechter geconfronteerd wordt met vertaalwerk van verschillende kwaliteit.

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton - aflevering 1: Fields & co

De rechter en de kwaliteit van de vertalingDe rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.


In deze eerste aflevering maakt u kennis met de hoofdrolspelers Fields & co en wordt u al meteen geconfronteerd met verschillende opvattingen over vertaalkwaliteit.


Gent, Isabelle Bambust
- Is alle vertaal- en tolkwerk altijd en overal kwaliteitsvol? Neen. Maar de kwaliteit van een vertaling beoordelen is een lastige zaak. Het hangt er maar van af wat je onder kwaliteit verstaat en hoe je vertaalkwaliteit benadert.


Geen oordeel zonder vertaaltheorie

Om de kwaliteit van een vertaling te beoordelen val je eigenlijk altijd bewust of onbewust terug op een vertaaltheorie. Een vertaaltheorie is een geheel van theoretische opvattingen over vertalen. Die opvattingen bepalen vervolgens je vertaalstrategieën. Een vertaalstrategie is een manier waarop je een tekst op grond van een vertaaltheorie kunt vertalen. Het resultaat kun je dan beoordelen op basis van de toegepaste vertaaltheorie en de daarmee samenhangende strategieën.

Een nieuwe deontologische code voor vertalers en tolken

Nieuwe deontologische code voor vertalers en tolkenGent, 20 oktober 2017, Isabelle Bambust – Beste taalprofessional, u hoorde toch ook al over het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken?(1)

Een van de voorwaarden voor registratie is instemming met de deontologische code die de Koning nog moest opstellen. Het duurde even tot de pen van de Koning schrijfscherp werd. Afijn! Daar is ze dan, de specifieke deontologische code voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, geboren op 18 april 2017.(2)

Hierna leest u hoe de code zich verhoudt tot de verschillende beroepsorganisaties, hoe de code kan worden afgedwongen, of u als tolk of vertaler nog moet leren, en nog veel meer.

Een vademecum voor de openbare aanbesteding van vertaaldiensten (29 sep 2017, Brussel)

Vademecum voor het aanbesteden van vertaaldiensten"Het komt nog te vaak voor dat de dienst die het bestek uitschrijft, wellicht door een gebrek aan inzicht in de eigenheden van de professionele vertaalwereld, de toewijzing uitsluitend laat afhangen van de prijs, met alle gevolgen van dien." Dat zegt Rudy Tirry, voorzitter van de Belgian Quality Translation Association (BQTA).

"Voor de overheid is dat een gemiste kans. Onze sector telt talloze professionals, zowel freelancers als vertaalbureaus, maar die moeten in het aanbestedingsproces wel de kans krijgen om hun waarde naar voren te brengen," aldus nog Guillaume Deneufbourg, voorzitter van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT).

BQTA en BKVT stellen op vrijdag 29 september in Brussel een vademecum voor met aanbevelingen voor overheidsdiensten die vertaalwerk uit te besteden hebben.

Alles over de 2de Taalconferentie van GentVertaalt op 7 okt 2017

Taalconferentie GentVertaaltGentVertaalt, het informele vertalersnetwerk met Gent als uitvalsbasis, presenteert op zaterdag 7 oktober 2017 de tweede editie van zijn Taalconferentie.

Thema's zijn onder meer vertaalkwaliteit, machinevertaling, CAT-tools en corpora, terminologie en verder ook ondertitelen, marketing op sociale media en het belang van correcte taal op websites. Het (zo goed als) volledige programma met lezingen en (parallelle) workshops is nu online te raadplegen.

Concorde neemt BB&TW, LiveWords en FindCircles over

Concorde neemt BB&TW, LiveWords en FindCircles overNederlands grootste vertaal- en tolkbureau Concorde (Amstelveen) neemt nu ook specialist in financiële vertalingen BB&TW (‘s-Hertogenbosch) over.

Is er een consolidatieslag aan de gang?

7de Nationaal Vertaalcongres over het meten van vertaalkwaliteit

Nationaal Vertaalcongres 2017Hoe meet je de kwaliteit van een vertaling? Dat is de centrale vraag op het 'Nationaal Vertaalcongres' dat Teamwork op vrijdag 2 juni 2017 in Amersfoort organiseert. Of beter nog: hoe kijken opdrachtgevers, klanten, lezers en gebruikers naar vertaalkwaliteit?

Data Translations omgedoopt in Ubiqus Belgium

Data Translations omgedoopt in Ubiqus BelgiumVertaaldienstenleverancier Data Translations International (Zaventem) heet voortaan Ubiqus Belgium. Vier jaar na de overname door de Franse Ubiqus Group neemt het Belgische filiaal de naam van de moedermaatschappij over.

BQTA organiseert jobbeurs voor nieuw vertaaltalent

BQTA JobbeursDe Belgian Quality Translation Association (BQTA) organiseert op woensdag 9 november 2016 in Brussel een jobbeurs voor masterstudenten en pas afgestudeerde masters in het vertalen, tolken, in de meertalige communicatie en aanverwante richtingen. Op de jobbeurs staan een tiental vertaalbureaus die zich aan de nieuwe generatie willen voorstellen.

Kwaliteitszorg op de vertaalafdeling

Kwaliteitszorg op de vertaalafdelingPatrick Weymeis is met pensioen. Maar tot voor kort werkte hij als kwaliteitsbewaker op de vertaaldienst van de Raad van de Europese Unie (Brussel). Op 27 oktober 2016 blikt hij terug op zijn ervaringen bij de Raad en denkt hij graag met u na over de bouwstenen van een efficiënte kwaliteitsborging op de vertaalafdeling van uw bedrijf of organisatie.

Aanvullende gegevens