Vertaaldiensten bij de Europese Commissie (nieuwe aanbesteding)

Aanbesteding voor vertaaldiensten bij de Europese CommissieDe Europese Commissie kondigt aan dat ze een raamovereenkomst wil sluiten met marktpartijen bij wie ze de komende twee jaar naar schatting 52.000 bladzijden beleids- en administratieve documenten wil laten vertalen.

De opdracht is opgedeeld in vijf percelen: er moet uit het Engels in het Nederlands worden vertaald en uit het Bulgaars, Frans, Roemeens en Hongaars in het Engels.

Belangstellenden kunnen voor een of meer percelen inschrijven. De nieuwe aanbesteding (CASC17 genaamd) is een naar Europese normen kleinschalige test voor de volgende grote vertaalaanbesteding die voor 2019-2020 is gepland.

Wat is er nieuw? Hoe wordt er gegund? Waarom wil de Commissie deze test?

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton - aflevering 7: de rechter en vertaalde verzoeken, oproepingen en beslissingen

De rechter en de kwaliteit van de vertalingDe rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.

In de vorige aflevering beoordeelde u samen met de rechter de kwaliteit van stavingsstukken in vertaling. In deze zevende en voorlaatste aflevering moet u samen met de rechter oordelen over vertaalde verzoeken, oproepingen en beslissingen.

Een blik van de rechter op vreemd recht

Gent, Isabelle Bambust - In een Zuid-Afrikaanse beslissing van 8 mei 2009(54) buigen de rechters zich over een erfeniskwestie. Overeenkomstig het Zwitserse recht werd een vertegenwoordiger van de erfgenamen aangeduid. De eerste bekommernis bestaat erin de precieze rol van deze vertegenwoordiger volgens het Zwitserse recht na te gaan.

Het enige beschikbare materiaal om dit te achterhalen zijn de twee Zwitserse beslissingen die twee opeenvolgende vertegenwoordigers aanstellen. Deze beslissingen werden “translated from Swiss German to English”.(55)

De vertaalde documenten worden door de rechters als onbetrouwbaar bestempeld wegens de “poor quality of the translation. The language used is far from clear and, on various occasions, the translator recorded her difficulty stating that she ‘presumed’ the meaning of some of the words from the general context of the documents as she could not trace them in any dictionaries.”

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton - aflevering 6: de rechter en de vertaalkwaliteit van stavingsstukken

De rechter en de kwaliteit van de vertalingDe rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.

In de vorige aflevering keek u mee over de schouder van de rechter. U zag hoe tolkprestaties niet altijd van dezelfde kwaliteit zijn en hoe de rechter het aanpakt wanneer de kwaliteit ter discussie staat.

In deze aflevering beoordeelt u samen met de rechter de kwaliteit van stavingsstukken in vertaling.

Een Russische adoptieverklaring vertaald in het Frans

Gent, Isabelle Bambust - Een Frans paar adopteert een Russisch kind. Een regionale Russische rechtbank heeft de adoptie uitgesproken op grond van een verklaring van de Russische moeder.

Een Russische adoptie heeft niet de gevolgen van een volle adoptie, aangezien de rechtsfiguur van de volle adoptie in Rusland niet bestaat. Daarom vraagt het Franse paar een volle adoptie in Frankrijk aan, eveneens op grond van de verklaring van de moeder.

Doch, uit de verklaring van de moeder valt volgens het hof van beroep niet af te leiden dat de moeder op de hoogte werd gesteld van de gevolgen van een volle adoptie.(47) Met een volle adoptie wordt de afstammingsband met het kind volledig en onherroepelijk verbroken.

De Franse vertaling van de Russische verklaring van de moeder is erbarmelijk.

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton - aflevering 5: de rechter en de kwaliteit van tolkprestaties

De rechter en de kwaliteit van de vertalingDe rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.

In de vorige afleveringen kregen we inzage in gerechtelijke dossiers waarin de kwaliteit van de vertaling van procedurestukken ter discussie stond. We kregen tal van zaken te zien waarin rechters de vertaalkwaliteit stroomopwaarts beoordelen. En we kregen ook inzage in dossiers waarin rechters de controle van de vertaalkwaliteit stroomafwaarts aanpakken.

In deze vijfde aflevering kijken we weer mee over de schouder van de rechter. Dit keer zijn het de tolkprestaties die niet altijd van dezelfde kwaliteit zijn. Hoe pakt de rechter het aan wanneer de kwaliteit van het tolkwerk ter discussie staat?

Gent, Isabelle Bambust - De rechter krijgt in zijn dossiers op verschillende manieren met de kwaliteit van vertalingen te maken. Een vertaling kan het voorwerp van een geding uitmaken, er kan discussie zijn over de vertaling van procedurestukken of over mondelinge procescommunicaties.

In deze aflevering zoomen we in op tolkprestaties van wisselende kwaliteit, te beginnen met de prestaties van een Franse gendarme, volgens het Franse Hof van Cassatie toch "iemand die de taal spreekt".

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton - aflevering 4: stroomafwaartse vertaalkwaliteit

De rechter en de kwaliteit van de vertalingDe rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.

In de vorige aflevering peddelden we stroomopwaarts. We zagen hoe rechters o.a. in Frankrijk, Nederland en België vertaalkwaliteit stroomopwaarts beoordelen.

In deze vierde afdeling peddelen we stroomafwaarts. Hoe pakt de rechter de controle van de vertaalkwaliteit stroomafwaarts aan? Peddelt u nog mee?

Gent, Isabelle Bambust - Stroomopwaartse kwaliteitscontrole (‘en amont’) voert eigenlijk tot een natuurlijk garantiegevoel met betrekking tot de vertaling. “Alleen reeds investeren in een kwaliteitsvolle selectie en rekrutering van vertalers vormt een garantie op kwaliteit.”(26) Vanuit de transcendente kwaliteitsbenadering zou deze stroomopwaartse controle tot kwaliteitsvolle vertalingen moeten leiden.

Toch weten we allemaal dat dit in de werkelijkheid niet altijd het geval is. In bepaalde zaken gebeurt er ook een stroomafwaartse controle op de concrete kwaliteit van een vertaling. Deze controle gebeurt dan vanuit een productbenadering. Maar...

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton - aflevering 3: stroomopwaartse vertaalkwaliteit

De rechter en de kwaliteit van de vertalingDe rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.

De vorige aflevering speelde zich af in de rechtbank, waar bleek dat vertaalkwaliteit binnen de rechtbank niet hetzelfde is als buiten de rechtbank.

In deze derde aflevering ontdekt u dat er stroomopwaartse vertaalkwaliteit bestaat, in de vierde stroomafwaartse. Peddelt u mee?

Gent, Isabelle Bambust - Stroomopwaartse vertaalkwaliteit is kwaliteit op een abstract vormelijk niveau: een vertaling is kwaliteitsvol als ze voldoet aan voorgeschreven kwaliteitsvereisten ten aanzien van de vertalers en tolken, aan verplichte inschrijvingen in registers, aan voor te leggen diploma’s.

Stel je vragen over het nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken

Infosessie bij FOD Justitie over nationaal register gerechtsvertalers en -tolkenDe drie verenigingen die de belangen van de beëdigd vertalers en tolken in België behartigen, nodigen in een - primeur! - gezamenlijke uitnodiging uit voor een informatiesessie over het nationaal register van beëdigd vertalers en tolken en over de nieuwe tarieven voor gerechtsvertalen en -tolken. Een samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie ook.

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton - aflevering 2: vertaalkwaliteit in de gerechtelijke wereld

De rechter en de kwaliteit van de vertalingDe rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.


In de eerste aflevering maakte u kennis met de hoofdrolspelers Fields & co en werd u al meteen geconfronteerd met verschillende opvattingen over vertaalkwaliteit.

De tweede aflevering speelt zich af in de rechtbank. Hier blijkt vertaalkwaliteit niet hetzelfde te zijn als buiten de rechtbank.

Gent, Isabelle Bambust – Welkom in de rechtbank. Hier wordt een bijzondere taal gesproken en geschreven: de taal van het recht oftewel de rechtstaal.

Specialiseren voor vertalers: hoe begin je eraan?

Specialiseren voor vertalersAgnès Feltkamp (Lot) is gespecialiseerd in de vertaling van medische, farmaceutische, wetenschappelijke en technische teksten in het Nederlands. Op maandag 11 december 2017 begeleidt ze in Brussel een workshop voor vertalers zonder specialisatie die zich afvragen hoe je een gespecialiseerd vertaler kunt worden en wanneer je vervolgens echt kunt zeggen dat je het bent.

De rechter en de kwaliteit van de vertaling. Feuilleton

De rechter en de kwaliteit van de vertalingDe rechter en de kwaliteit van de vertaling. Een spannend feuilleton in acht afleveringen van de hand van Isabelle Bambust.


Een wereld zonder vertalen en tolken kunnen we ons niet inbeelden. Of het zou een eentalige wereld moeten zijn of een wereld waarin iedereen alle talen spreekt. Zolang dat niet onze wereld is, zal er vertaald en getolkt worden.

Maar is al dat vertaal- en tolkwerk wel altijd even kwaliteitsvol? Wel, dat hangt er maar van af wat je onder kwaliteit verstaat. Vertaalkwaliteit bijvoorbeeld kun je op veel verschillende manieren benaderen.

In 'De rechter en de kwaliteit van de vertaling', een spannend feuilleton in acht afleveringen, neemt Isabelle Bambust ons mee naar de rechtbank. Aflevering na aflevering onthult ze hoe rechters omgaan met vertaalkwaliteit. Ze geeft ons een unieke inkijk in meer dan zeventig dossiers waarin een rechter geconfronteerd wordt met vertaalwerk van verschillende kwaliteit.

Aanvullende gegevens