Onkelinx ontkent betalingsachterstand gerechtsvertalers

Gisteren stelde federaal VLD-kamerlid Sabien Lahaye-Battheu in de commissie Justitie een mondelinge vraag aan minister van Justitie Laurette Onkelinx over de laattijdige uitbetaling van vertalers en tolken bij het gerecht. Onkelinx antwoordde dat de FOD Justitie momenteel geen enkele achterstand heeft inzake het betalen van dringende kosten.

Lees meer...

Aanvullende gegevens