Hoeveel verdienen vertalers?

BKVT marktstudie over tariefpraktijken in BelgiëVertalers zijn onmisbaar voor onze exporteconomie en onze open samenleving.

De vertaalbranche is net als de rest van de taalsector vitaal en optimistisch gezind. Ze surft dan ook mee op een aantal belangrijke trends, die voorlopig niet lijken te gaan stokken: globalisering, migratie, digitalisering enz.

Intussen heerst in de vertaalbranche steeds meer krapte: de vraag naar ervaren, gespecialiseerde vertalers die mee zijn met de nieuwste vertaaltechnologieën is voor steeds meer talen groter dan het aanbod. Maar wat verdienen die vertalers nu eigenlijk?

 

De gemiddelde vertaler bestaat natuurlijk niet. Zoals je ook nooit de gemiddelde Belg tegen het lijf loopt, of de gemiddelde voetballer. Maar stel dat je aan ruim vierhonderd vertalers vraagt wat ze verdienen. Welk bedrag komt er dan gemiddeld gesproken tevoorschijn? Dat is exact wat de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) wilde weten. En dat niet alleen natuurlijk.

De BKVT wil betrouwbare informatie hebben over de tarief- en andere praktijken op de Belgische vertaalmarkt. Die informatie is voor alle actoren waardevol, ook voor ervaren vertalers en zeker ook voor beginnende professionals en studenten met vertaalambities.


Een vrouw van 42

De gemiddelde vertaler is overigens een vrouw van 42. Ze werkt freelance, fulltime en haar werktalen zijn Frans en Nederlands. Verder heeft ze een masterdiploma in het vertalen, ze is gespecialiseerd in juridisch vertaalwerk, wat voor twee derden van haar omzet zorgt. En daar is ze blij mee, zo blijkt uit het marktonderzoek van de BKVT, waaraan eerder dit jaar ruim 400 vertalers en tolken deelnamen. Maar is onze gemiddelde vertaler ook blij met wat ze verdient? En over welk bedrag spreken we dan?

Wel, in België verdien je als gemiddelde freelancevertaler 3400 euro bruto per maand. Gemiddeld. 1 op de 10 freelancers verdient minder dan 2000 euro bruto, 1 op de 10 verdient meer dan 7000 euro bruto, 5 procent verdient meer dan 9000 euro.


Specialisatie

Lever je je vertaling aan een vertaalbureau, dan is je tarief 0,09995 euro per woord en 39,09 euro per uur. Gemiddeld dus. Lever je dezelfde vertaling rechtstreeks aan een eindklant, dan leg je het tarief op 0,13325 euro per woord en 54,68 euro per uur. Gemiddeld.

Wil je bovengemiddeld verdienen als vertaler, dan is het een goed idee om direct voor eindklanten te werken, bij voorkeur in de financiële sector. Wil je bovengemiddeld verdienen én voor vertaalbureaus werken, dan lijkt specialisatie in het medische en exact-wetenschappelijke domein de boodschap.

Voor de rest is ruim de helft (53%) van de freelancevertalers ontevreden over de tarieven die ze bij vertaalbureaus betaald krijgen. Bij vertalers die rechtstreeks voor eindklanten werken, is de tevredenheid veel groter; daar is slechts 12% ontevreden over de tarieven.


Hoe kun je meer dan gemiddeld verdienen?

Specialisatie bepaalt dus de hoogte van het inkomen: financieel, medisch, exact-wetenschappelijk enz. Maar dat is niet de enige bepalende factor. Ook het aantal jaren ervaring, het gebruik van CAT-tools en je werktalen zijn bepalend.

Opvallend zijn een aantal factoren die niet van invloed blijken: je geslacht, je statuut (werknemer, ambtenaar of zelfstandige) en blijkbaar ook het feit of je voor vertaalbureaus dan wel direct voor eindklanten werkt.

Ook opvallend: vertalers mét een masterdiploma in het vertalen verdienen niet méér (maar ook niet minder) dan vertalers zonder dat diploma. En ten slotte: het lidmaatschap van een beroepsvereniging lijkt evenmin van invloed te zijn op de hoogte van het inkomen.


Wat met de productiviteit?

41 procent van de vertalers zegt nog nooit een machinevertaling te hebben afgewerkt (gepostediteerd, zoals men zegt) én geeft aan dat om diverse redenen nooit ofte nimmer te zullen doen.

Nog opvallend: slechts 77 procent van de vertalers gebruikt een CAT-tool. Voor de leek: CAT staat voor computer-assisted translation: computerondersteuning in de vorm van een vertaalgeheugen, een programma om terminologie bij te houden, allerlei tools voor kwaliteitscontrole enz.

Veruit de courantste productiviteitstool is Trados Studio, gevolgd door MultiTerm (beiden van SDL) en memoQ (memoQ Translation Technologies). Van de vertalers die gebruikmaken van CAT- en andere productiviteitstools zet 1 op de 6 ook spraakherkenning in, met name Dragon van Nuance.

Wie geen CAT-tools gebruikt, geeft aan ze niet nodig te hebben (60%) of niet te weten hoe ze werken (26%).


Taalactiviteiten combineren?

Ook opvallend: 40 procent van de vertalers combineert het vertalen met andere taalgerelateerde werkzaamheden: ze tolken (als conferentietolk, gerechtstolk of sociaal tolk), ze geven les of ze verrichten tekstwerk.

Waarom zoeken ze combinaties? Omdat ze het leuk vinden en, in mindere mate, omdat het inkomen uit vertaalwerk niet volstaat, zo melden ze.

 

Het rapport van het marktonderzoek is op de website van de BKVT te raadplegen. Het bevat ook cijfers over de tolkenmarkt, maar die zijn volgens ons onvoldoende sprekend, omdat de enquête in de verwerking geen onderscheid mogelijk maakt tussen gerechtstolken die slechts enkele uren per maand als tolk werken en "normaal actieve" tolken.

Dat laatste doet uiteraard niets af van de waarde van dit marktonderzoek, dat hopelijk over twee à drie jaar met nog meer middelen en nog meer respons kan worden herhaald. Een herhaald onderzoek kan trends zichtbaar maken, die vervolgens gerichte acties kunnen suggereren.

De voornaamste verdienste van dit marktrapport is dat het er is, en daarmee in belangrijke mate bijdraagt aan de sérieux van de vertaalbranche in België en aan het gezag waarmee de branche en de branchevertegenwoordigers zich aan de buitenwereld kunnen voorstellen.

"De resultaten in dit rapport moeten niet als aanbevelingen gezien worden, maar als een momentopname van de Belgische vertaal- en tolkmarkt in januari 2018. Ze zijn dus met de nodige omzichtigheid te interpreteren," zegt nog Guillaume Deneufbourg, voorzitter van de BKVT.

De BKVT behartigt de belangen van de vertalers en tolken in België.

 

Meer info: www.vertalers.be

Meer info: https://www.cbti-bkvt.org/nl/publications/market-survey-report

 

Aanvullende gegevens