Het Nederlands in de vertaalwereld: situatie en perspectieven

Nederlands in de vertaalwereldHoe staat het met het Nederlands in de vertaalwereld? En hoe ziet de toekomst eruit?

Daarover gaat de studiedag die op vrijdag 29 november 2019 in Antwerpen plaatsvindt.

 

Radiomaker, muzikant en auteur Jan Hautekiet opent de studiedag met een korte lezing 'Over hands-on en can do'. Daarna schetst Folkert de Vriend, beleidsmedewerker bij de Nederlandse Taalunie, de stand van zaken. Eline Zenner, onderzoeker aan de KU Leuven, licht de invloed van het Engels op het Nederlands toe.

Hilde Van Loon, hoofd van de Nederlandse taalafdeling van het DG Vertaling bij de Europese Commissie, bekijkt de situatie vanuit Europees perspectief: wat verwacht de EU van de vertalers? Heeft Europa een voorkeur voor landneutraal Nederlands, Belgisch Nederlands of Nederlands Nederlands?

Fedde van Santen is co-directeur van de Vertalersvakschool (academie voor literair vertalen, Amsterdam / Antwerpen) en lector toegepaste vertaaltheorie aan de ITV Hogeschool in Utrecht. Hij komt spreken over moeilijkheden die freelancevertalers met NL-varianten ondervinden.

Na de netwerklunch spreekt Gys-Walt van Egdom, docent aan de Universiteit Utrecht, over het doceren van vertalen en gaat Miet Ooms (Webred) verder in op over verschillen tussen Belgisch en Nederlands Nederlands.

Een uitgebreid panelgesprek met alle gastsprekers rondt de studiedag af.

Update 18/10/2019: er zijn nog slechts een tiental plaatsen vrij.


Meer informatie over deze studiedag op de website van de BKVT
 

Aanvullende gegevens