Onkelinx dient nieuw wetsontwerp in (2)

Hierna volgt de integrale tekst van het wetsontwerp over de aanwijzingsvoorwaarden voor beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken in rechtszaken dat minister van Justitie Laurette Onkelinx in de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft ingediend.

Lees meer...

Aanvullende gegevens