"Samen weet je meer": interview met GentVertaalt

 

Hoe groot zien jullie GentVertaalt worden?

Sébastien vertelt hoe er in navolging van hun initiatief ook in Amsterdam en Leiden pogingen ondernomen werden of worden om iets gelijkaardigs op te starten.
Mick: ‘Na een jaar staan we met GentVertaalt zeker waar we wilden staan. Nu kan iedereen nog met iedereen aan een tafel zitten, zonder dat er aparte groepjes of kliekjes ontstaan. Mocht er echt veel meer volk komen opdagen, dan moeten we het concept allicht wat aanpassen. Het heeft immers geen zin om met twintig of meer personen rond dezelfde tafel te zitten. Theoretisch zouden we dan bijvoorbeeld twee netwerkavonden per maand kunnen organiseren om het aantal deelnemers te spreiden. Wij zien er overigens geen graten in mocht ons initiatief anderen inspireren om op andere plaatsen iets gelijkaardigs te doen. Mensen samenbrengen om ervaringen te delen was ons doel. Daar zijn we alvast in geslaagd.

Hoe kijken jullie naar de taalsector?

Mick: ‘De sector heeft nood aan meer solidariteit en minder versplintering. De 'Wie is Wie?’ waar je aan werkt, Céline, is in ieder geval een goed idee, want zoals het vandaag is, is de taalsector een groot doolhof. Dat ondervind je als starter aan den lijve. Een ‘Wie is Wie?’ zou al zeker handig zijn om nieuwe toetreders in de sector wegwijs te maken.’

Jullie zijn nu alle drie enkele jaren als zelfstandige aan de slag. Hoe hebben jullie toen als starters de weg gevonden in de doolhof?
Mick: ‘Je weg vinden als zelfstandige is in het begin hoe dan ook moeilijk. Het is tekenend dat geen van ons drieën meteen na de vertaal- of tolkopleiding als zelfstandig vertaler of tolk is begonnen. We waren dan wel als vertaler of tolk afgestudeerd, van het zakelijke aspect van het beroep wisten we niets: boekhouden, tarieven bepalen, belastingen, allerlei administratieve beslommeringen ... dat vergde bij het opstarten dan ook heel veel tijd en energie. Het helpt volgens mij als je uit een nest komt waar nog al iemand zelfstandig is. Als er iemand in hetzelfde schuitje zit of heeft gezeten en zijn ervaringen met jou wil delen, zoals we dat met GentVertaalt doen, dan wordt het makkelijker. Ook in dat opzicht bewijst netwerken zijn nut. In het begin is klanten vinden bijvoorbeeld erg moeilijk. Door te netwerken, visitekaartjes uit te delen, mensen te ontmoeten en opdrachten over te nemen bouw je langzaam maar zeker een klantenbestand uit. Lever je kwaliteit, dan blijft de klant en zal hij jou misschien ook aan anderen aanbevelen.’

Hebben jullie je snel bij een vereniging aangesloten?
Neen. Alle drie schudden ze het hoofd. Dat hebben ze pas later gedaan. Waarom? Daar kunnen ze niet meteen op antwoorden.

Aanvullende gegevens