Intussen op de (ver)taalafdeling: zelf doen of uitbesteden?

Taaldiensten in bedrijf of overheid: zelf doen of uitbesteden?Uitbesteden of zelf doen?
Met welke argumenten houdt u een dreigende uitbesteding van uw (ver)taaldienst tegen? Hoe beïnvloedt u de perceptie over uw (ver)taaldienst positief? De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) nodigt taaldiensthoofden in ondernemingen en overheidsinstellingen uit om hierover met collega's van gedachten te wisselen op een bijeenkomst in Brussel op donderdag 11 juni 2015.

Lees meer...

Aanvullende gegevens