Vertaalbibliotheek is belangrijke kostenbesparing op vertaal- én tolkwerk

Vertaalbibliotheek helpt kosten besparen op vertaal- én tolkwerkVlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) wil het scholen gemakkelijker maken om onderwijs te geven aan kinderen van vluchtelingen. 'Voorlopig merken we nog geen grote toevloed, maar we weten dat die er zit aan te komen,' zegt Ann Devos, pedagogisch begeleider bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De kinderen kunnen terecht in het zogenaamde onthaalonderwijs (OKAN of Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers). In de OKAN-klas leren ze zo snel mogelijk Nederlands om dan te kunnen integreren in een gewone klas. In Vlaanderen en Brussel bieden bijna vijfhonderd scholen OKAN-onderwijs aan. 

Hoe leg je als school aan de ouders van een OKAN-kind in weer een andere exotische taal uit welk materiaal het kind volgende week op schooluitstap mee moet nemen? Of dat je een gesprek wil met een ouder? Het gebruik van zogenaamde sociale vertalingen kan een hulpmiddel zijn om de onmiddellijke taalkloof met het anderstalige kind en de ouders te overbruggen. Om te vermijden dat alle vijfhonderd scholen datzelfde materiaallijstje telkens opnieuw laten vertalen is er de Vertaalbibliotheek, een initiatief van Tolk- en Vertaalservice Gent (kortweg TVGent, en sinds kort gefusioneerd in IN-Gent vzw).

Lees meer...

Aanvullende gegevens