Stel je vragen over het nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken

Infosessie bij FOD Justitie over nationaal register gerechtsvertalers en -tolkenDe drie verenigingen die de belangen van de beëdigd vertalers en tolken in België behartigen, nodigen in een - primeur! - gezamenlijke uitnodiging uit voor een informatiesessie over het nationaal register van beëdigd vertalers en tolken en over de nieuwe tarieven voor gerechtsvertalen en -tolken. Een samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie ook.

Lees meer...

Aanvullende gegevens