Ik vertaal, dus ik ben

Bij Bert Bakker (uitgeverijgroep Prometheus) is het boek 'Ik vertaal, dus ik ben. Vertalers en vertalingen in vroegmodern Europa' van de Engelse cultuurhistoricus Peter Burke verschenen. Het boekje geeft een overzicht van vertaaltradities in de zestiende en zeventiende eeuw met een nadruk op Nederlandse vertalingen van historische werken.

Lees meer...

Aanvullende gegevens