Licentie voor gebruik vertaalgeheugen General Motors

General Motors (GM) stelt een licentie beschikbaar voor het gebruik van 1,7 miljoen segmenten van zijn vertaalgeheugen. De segmenten zijn in zes talencombinaties beschikbaar waaronder de combinatie Engels > Nederlands. De gebruikslicenties worden via TM Marketplace verhandeld.

Lees meer...

Aanvullende gegevens