Nieuw woordenboek Ne­derlands / Esperanto

Onder redactie van Petro De Smedt is deze week de derde druk van het Woordenboek Esperanto-Nederlands-Esperanto verschenen. Het woordenboek bevat 44.000 ingangen, 12.000 zegswijzen en 900 spreekwoorden.

Lees meer...

Aanvullende gegevens