Grammar it up!

Op 25 mei verdedigt Germanist Bert Cappelle aan de Kulak (Katholieke Universiteit campus Kortrijk) een doctoraatsthesis met als onderwerp 'Particle Patterns in English: A Comprehensive Coverage'. Cappelles thesis gaat over de zogenaamde phrasal verbs (turn up, turn down enz). Hij begint bij de vaststelling dat de Engelstaligen heel creatief zijn met die phrasal verbs. Volgens Cappelle is die creativiteit 'terug te voeren op een aantal patronen die ze ontwaren in het taalgebruik rondom hen, in hun hoofd stockeren, en dan eventueel gebruiken om zelf nieuwe combinaties te vormen'.
Maar waar horen die phrasal verbs en hun partikels eigenlijk thuis? In de welgeordende spraakkunst? Of in het grillige lexicon? Cappelle verkent het niemandsland dat daartussen ligt en brengt het in kaart.

Lees meer...

Aanvullende gegevens