Varieties of voice

Zoals al aangekondigd heeft van donderdag 7 december tot zaterdag 9 december in Leuven de 3de internationale BAAHE-conferentie plaats (BAAHE = Belgian Association of Anglicists in Higher Education). Het thema van de conferentie is 'Varieties of voice' (actief, passief en andere genera verbi) in literatuurstudie, in taalkunde en in Engels taalonderricht (ELT), meer bepaald in academisch Engels.

Lees meer...

Aanvullende gegevens