Schweigen ist Silber, re­den ist Gold


'Schweigen ist Silber, reden ist Gold' is een van de acht keuzeworkshops die het Goethe-Institut op zaterdag 20 november op de jaarlijkse Deutschlehrertag aanbiedt. De plenaire openingslezing wordt gehouden door Prof. Dr. Ludwig Eichinger (Institut für Deutsche Sprache Mannheim) over 'Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache'. Daarna kunnen de deelnemers een keuze maken uit 8 workshops die zowel 's voormiddags als 's namiddags parallel aangeboden worden. De keuzeworkshops zijn:

Lees meer...

Aanvullende gegevens