Addendum verschenen bij Arabische leermethode 'Ayyuha t-talib...!'

Addendum verschenen bij Arabische leermethode 'Ayyuha t-talib...!'Bij uitgeverij Garant is een addendum verschenen bij 'Ayyuha t-talib...!', de Nederlandstalige leermethode voor het Modern Standaard Arabisch van Herman Talloen en Abied Alsulaiman. Deze leermethode werd voor het eerst gepubliceerd in 2002 in de vorm van een boek en vijf cd's.

Lees meer...

Aanvullende gegevens