Email for College and Business (leerboek correspondentietaal)

Email for College and Business (leerboek correspondentietaal)Bij uitgeverij Academia Press (Gent) is 'Email for College and Business' van Julien Vermeulen verschenen. Het gaat om een leerboek Engelse correspondentietaal.

Lees meer...

Aanvullende gegevens