Fryslân, land van talen

Fryslân, land van talenWaar komt het Fries vandaan? Hoe oud het is? Hoe is het in de loop der eeuwen veranderd? Hoe verandert het vandaag nog? Hoe is de maatschappelijke positie van het Fries geëvolueerd? En hoe heeft het Fries de positie verworven die het vandaag heeft?

Bij de Friese culturele instelling Afûk is het boek 'Fryslân, land van talen' van de hand van Reitze Jonkman en Arjen Versloot verschenen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens