Opkomst en ondergang van de mobiele diftong

Op 17 januari verdedigde Bart van der Veer in Leiden zijn doctoraal proefschrift "The Italian 'mobile diphthongs': A test case for experimental phonetics and phonological theory". Bart van der Veer doceert  taalkunde en vertalen Italiaans-Nederlands aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken (HIVT) in Antwerpen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens